Categories
Thai

Thai Vocabulary for Beginners: The city and public places

Thai Vocabulary: The city and public places

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of the city and public places. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
a city เมือง meụ̄xng
the suburbs ชานเมือง chānmeụ̄xng
the capital เมืองหลวง meụ̄xngh̄lwng
the crowd ฝูงชน f̄ūng chn
the police ตำรวจ tảrwc
the pollution มลพิษ mlphis̄ʹ
the firemen พนักงานดับเพลิง phnạkngān dạb pheling
the toilets ห้องสุขา h̄̂xng s̄uk̄hā
clean ทำความสะอาด thảkhwām s̄axād
dirty สกปรก s̄kprk
safe ปลอดภัย plxdp̣hạy
quiet เงียบ ngeīyb
an apartment อพาร์ตเมนต์ xphār̒tment̒
a bus stop ป้ายรถเมล์ p̂āy rt̄hmel̒
a bar บาร์ bār̒
a post office ไปรษณีย์ pịrs̄ʹṇīy̒
a shopping center ศูนย์การค้า ṣ̄ūny̒kārkĥā
a city center ใจกลางเมือง cıklāng meụ̄xng
a castle ปราสาท prās̄āth
a cemetery สุสาน s̄us̄ān
a cinema โรงภาพยนตร์ rong p̣hāphyntr̒
a police station สถานีตำรวจ s̄t̄hānī tảrwc
a dentist ทันตแพทย์ thạntphæthy̒
an atm ตู้เอทีเอ็ม tū̂ xethīxĕm
a traffic jam การจราจรติดขัด kār crācr tidk̄hạd
a garage โรงรถ rongrt̄h
a skyscraper ตึกระฟ้า tụkraf̂ā
a hospital โรงพยาบาล rong phyābāl
a hotel โรงแรม rongræm
a building อาคาร xākhār
an apartment อพาร์ตเมนต์ xphār̒tment̒
a store ร้านค้า r̂ān kĥā
a market ตลาด tlād
a doctor แพทย์ phæthy̒
a subway รถไฟใต้ดิน rt̄hfị tı̂din
a monument อนุสาวรีย์ xnus̄āwrīy̒
a museum พิพิธภัณฑ์ phiphiṭhp̣hạṇṯh̒
a park สวนสาธารณะ s̄wn s̄āṭhārṇa
a parking lot ที่จอดรถ thī̀ cxd rt̄h
a bridge สะพาน s̄aphān
a neighborhood พื้นที่ใกล้เคียง phụ̄̂nthī̀ kıl̂ kheīyng
a restaurant ร้านอาหาร r̂ān xāh̄ār
a stadium สนามกีฬา s̄nām kīḷā
a supermarket ซูเปอร์มาร์เก็ต sū pexr̒ mār̒kĕt
a theater โรงละคร rong lakhr
a sidewalk ทางเท้า thāngthêā
a village หมู่บ้าน h̄mū̀b̂ān
a neighbor เพื่อนบ้าน pheụ̄̀xnb̂ān
a zoo สวนสัตว์ s̄wn s̄ạtw̒
a bank ธนาคาร ṭhnākhār
a library ห้องสมุด h̄̂xngs̄mud
a cathedral โบสถ์ bos̄t̄h̒
a school โรงเรียน rongreīyn
a church โบสถ์ bos̄t̄h̒
a queue คิว khiw
a fountain น้ำพุ n̂ảphu
a train station สถานีรถไฟ s̄t̄hānī rt̄hfị
a bus station สถานีขนส่ง s̄t̄hānī k̄hns̄̀ng
a bookstore ร้านหนังสือ r̂ān h̄nạngs̄ụ̄x
a mosque มัสยิด mạs̄yid
a pharmacy ร้านขายยา r̂ān k̄hāy yā
a swimming pool สระว่ายน้ำ s̄ra ẁāy n̂ả
a bicycle path เส้นทางจักรยาน s̄ênthāng cạkryān
a pedestrian street ถนนคนเดิน t̄hnn khn dein
a street ถนน t̄hnn
a main street ถนนสายหลัก t̄hnn s̄āy h̄lạk
an alley ซอย sxy
an avenue ถนน t̄hnn
a highway ทางหลวง thāngh̄lwng
a gas station ปั๊มน้ำมัน pạ́mn̂ảmạn
a statue รูปปั้น rūp pận
a synagogue โบสถ์ bos̄t̄h̒
a university มหาวิทยาลัย mh̄āwithyālạy
a factory โรงงาน rongngān
a garbage can ถังขยะ t̄hạng k̄hya
a prison คุก khuk

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: