Categories
Thai

Learn Thai Vocabulary • Travel and tourism

Thai Vocabulary: Travel and tourism

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of travel and tourism. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
travel การท่องเที่ยว kār th̀xngtheī̀yw
tourism การท่องเที่ยว kār th̀xngtheī̀yw
a hotel โรงแรม rongræm
on time ตรงเวลา trng welā
late ช้า cĥā
the airport สนามบิน s̄nām bin
landing ลงจอด lng cxd
take-off ถอดออก t̄hxd xxk
the air conditioning เครื่องปรับอากาศ kherụ̄̀xng prạbxākāṣ̄
the distance ระยะทาง raya thāng
the customs ศุลกากร ṣ̄ulkākr
the border ชายแดน chāydæn
the train station สถานีรถไฟ s̄t̄hānī rt̄hfị
the bus station สถานีขนส่ง s̄t̄hānī k̄hns̄̀ng
a ticket ตั๋ว tạ̌w
the reception แผนกต้อนรับส่วนหน้า p̄hænk t̂xnrạb s̄̀wn h̄n̂ā
the reservation การจองห้องพัก kār cxng h̄̂xng phạk
the road ถนน t̄hnn
a highway ทางหลวง thāngh̄lwng
the plane เครื่องบิน kherụ̄̀xngbin
by plane โดยเครื่องบิน doy kherụ̄̀xngbin
the bus รถบัส rt̄h bạs̄
the taxi แท็กซี่ thæ̆ksī̀
the train รถไฟ rt̄hfị
the car รถยนต์ rt̄hynt̒
a helicopter เฮลิคอปเตอร์ ḥelikhxptexr̒
the sign สัญลักษณ์ s̄ạỵlạks̄ʹṇ̒
the parking lot ที่จอดรถ thī̀ cxd rt̄h
the passport หนังสือเดินทาง h̄nạngs̄ụ̄xdeinthāng
the seat ที่นั่ง thī̀nạ̀ng
the toilet ห้องน้ำ h̄̂xngn̂ả
the sunglasses แว่นกันแดด wæ̀n kạndæd
a key กุญแจ kuỵcæ
a camera กล้อง kl̂xng
one way ticket ตั๋วเดินทางขาเดียว tạ̌w deinthāng k̄hā deīyw
a return ticket ตั๋วไปกลับ tạ̌w pị klạb
a ticket office สำนักงานขายตั๋ว s̄ảnạkngān k̄hāy tạ̌w
an accommodation ที่พัก thī̀phạk
a pillow หมอน h̄mxn
a blanket ผ้าห่ม p̄ĥāh̄̀m
a sleeping bag ถุงนอน t̄hung nxn
a luggage กระเป๋าเดินทาง krapěā deinthāng
a bag ถุง t̄hung
a backpack กระเป๋าเป้ krapěā pê
an information ข้อมูล k̄ĥxmūl
a tourist นักท่องเที่ยว nạkth̀xngtheī̀yw
a vaccine วัคซีน wạkhsīn
an insurance ประกันภัย prakạnp̣hạy
a postcard โปสการ์ด pos̄kār̒d
an itinerary กำหนดการเดินทาง kảh̄ndkār deinthāng
a destination ปลายทาง plāythāng
a flashlight ไฟฉาย fịc̄hāy
an electrical outlet เต้ารับไฟฟ้า têārạb fịf̂ā
a tent เต๊นท์ té nth̒
a suitcase กระเป๋าเดินทาง krapěā deinthāng
to visit ไปเยี่ยมชม pị yeī̀ym chm
to travel เดินทาง deinthāng
to rent ให้เช่า h̄ı̂ chèā
to leave ทิ้ง thîng
to cancel ยกเลิก ykleik
to cancel a reservation เพื่อยกเลิกการจอง pheụ̄̀x ykleik kār cxng
to photograph เพื่อถ่ายภาพ pheụ̄̀x t̄h̀āy p̣hāph
the wind ลม lm
the snow หิมะ h̄ima
the rain ฝน f̄n
the storm พายุ phāyu
the sun ดวงอาทิตย์ dwng xāthity̒
the sea ทะเล thale
a mountain ภูเขา p̣hūk̄heā
a lake ทะเลสาบ thales̄āb
a national park อุทยานแห่งชาติ xuthyānh̄æ̀ngchāti
a country ประเทศ pratheṣ̄
a forest ป่า p̀ā
a cave ถ้ำ t̄ĥả
an island เกาะ keāa
a beach ชายหาด chāyh̄ād
the nature ธรรมชาติ ṭhrrmchāti
the landscape ภูมิทัศน์ p̣hūmi thạṣ̄n̒
sun cream ครีมกันแดด khrīm kạndæd
a towel ผ้าเช็ดตัว p̄ĥāchĕdtạw

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: