Categories
Thai

Learn Basic Thai | Greetings and Introductions

Thai Greetings and Introductions

– Essential words and phrases to know –

_

Learn the essentials of Thai easily with this vocabulary list that contains all the most basic words and phrases used in Thai for greetings and Introductions, with their english translations. If you’re a beginner, it will come in handy to review or learn Thai by yourself before traveling, or if you want to enrich and improve your Thai vocabulary to better express yourself in writing and speaking!

Do you spot any errors or want to add a vocabulary word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
Hello สวัสดี S̄wạs̄dī
Good morning! สวัสดีตอนเช้า! s̄wạs̄dī txn chêā!
Good afternoon! สวัสดีตอนบ่าย! S̄wạs̄dī txn b̀āy!
Hi สวัสดี S̄wạs̄dī
Good evening สวัสดีตอนเย็น s̄wạs̄dī txn yĕn
Good night ราตรีสวัสดิ์ rātrī s̄wạs̄di̒
Sleep well ฝันดี f̄ạn dī
How are you? คุณเป็นอย่างไรบ้าง khuṇ pĕn xỳāngrị b̂āng
I’m fine, thank you. ฉันสบายดีขอบคุณ. c̄hạn s̄bāy dī k̄hxbkhuṇ.
How about you? แล้วคุณล่ะ Læ̂w khuṇ l̀a
Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก. yindī thī̀ dị̂ rū̂cạk.
Nice to meet you too. ยินดีที่ได้พบคุณเช่นกัน. Yindī thī̀ dị̂ phb khuṇ chèn kạn.
Likewise เช่นเดียวกัน Chèn deīywkạn
It’s good to see you. ดีใจที่ได้พบคุณ dīcı thī̀ dị̂ phb khuṇ
Nice to see you again. ยินดีที่ได้พบคุณอีกครั้ง. yindī thī̀ dị̂ phb khuṇ xīk khrậng.
Pleased to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก Yindī thī̀ dị̂ rū̂cạk
How nice to see you! ช่างดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ! ch̀āng dī h̄elụ̄xkein thī̀ dị̂ phb khuṇ!
What’s up? ว่าไง? Ẁā ngị?
What brings you here? อะไรทำให้คุณมาที่นี่? Xarị thảh̄ı̂ khuṇ mā thī̀ nī̀?
When you’re leaving
Goodbye ลาก่อน lā k̀xn
I hope we’ll meet again. ฉันหวังว่าเราจะได้พบกันอีก c̄hạn h̄wạng ẁā reā ca dị̂ phb kạn xīk
I’ve got to go. ฉันต้องไปแล้ว. c̄hạn t̂xng pị læ̂w.
It was good meeting you. เป็นการดีที่ได้พบคุณ Pĕnkār dī thī̀ dị̂ phb khuṇ
It was great seeing you again. มันดีมากที่ได้พบคุณอีกครั้ง mạndī māk thī̀ dị̂ phb khuṇ xīk khrậng
It was great to catch up! มันดีมากที่ตามทัน! mạndī māk thī̀ tām thạn!
See you again sometime. เจอกันใหม่คราวหน้า Cex kạn h̄ım̀ khrāw h̄n̂ā
See you in the morning เจอกันตอนเช้า cex kạn txn chêā
See you later แล้วพบกันใหม่ læ̂w phb kạn h̄ım̀
See you soon พบกันเร็ว ๆ นี้ phb kạn rĕw «nī̂
See you tomorrow เจอกันพรุ่งนี้ cex kạn phrùngnī̂
See you tonight เจอกันคืนนี้ cex kạn khụ̄n nī̂
Sleep well ฝันดี f̄ạn dī
Take care. ดูแล. dūlæ.
Other greetings
Bless you อวยพรคุณ xwyphr khuṇ
Cheers! ไชโย! chịyo!
Farewell ลา
Good luck! ขอให้โชคดี! k̄hx h̄ı̂ chokh dī!
Talk to you soon คุยกันใหม่ Khuy kạn h̄ım̀
Welcome ยินดีต้อนรับ yindī t̂xnrạb
Well done! ทำได้ดี! thảdị̂ dī!

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites