Categories
Czech

Learn Czech Vocabulary: Travel and tourism

Czech Vocabulary: Travel and tourism

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Czech with their translation in English, on the topic of travel and tourism. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
travel cestovat
tourism cestovní ruch
a hotel hotel
on time včas
late pozdě
the airport letiště
landing přistání
take-off vzlétnout
the air conditioning klimatizace
the distance vzdálenost
the customs celnice
the border hranice
the train station nádraží
the bus station autobusové nádraží
a ticket vstupenka
the reception recepce
the reservation rezervace
the road cesta
a highway dálnice
the plane letadlo
by plane letadlem
the bus autobus
the taxi taxi
the train vlak
the car auto
a helicopter helikoptéra
the sign znamení
the parking lot parkoviště
the passport cestovní pas
the seat sedadlo
the toilet záchod
the sunglasses sluneční brýle
a key klíč
a camera fotoaparát
one way ticket jednosměrná jízdenka
a return ticket zpáteční jízdenka
a ticket office pokladna
an accommodation ubytování
a pillow polštář
a blanket deka
a sleeping bag spacák
a luggage zavazadlo
a bag pytel
a backpack batoh
an information informace
a tourist turista
a vaccine vakcína
an insurance pojištění
a postcard pohled
an itinerary itinerář
a destination cíl
a flashlight baterku
an electrical outlet elektrickou zásuvku
a tent stan
a suitcase zavazadlo
to visit navštívit
to travel cestovat
to rent pronajmout
to leave opustit
to cancel zrušit
to cancel a reservation zrušit rezervaci
to photograph fotografovat
the wind vítr
the snow sníh
the rain déšť
the storm bouře
the sun slunce
the sea moře
a mountain hora
a lake jezero
a national park národní park
a country země
a forest les
a cave jeskyně
an island ostrov
a beach pláž
the nature příroda
the landscape krajinu
sun cream opalovací krém
a towel ručník

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: