Categories
Czech

Basic Czech words for beginners

Basic Czech words for beginners

– Essential words to know –

_

Learn the essentials of Czech easily with this vocabulary list that contains all the most basic words used in Czech, with their english translations. If you’re a beginner, it will come in handy to review or learn Czech by yourself before traveling, or if you want to enrich and improve your Czech vocabulary to better express yourself in writing and speaking!

Do you spot any errors or want to add a vocabulary word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
Please Prosím
Thank you! Děkuji!
Sorry!  Promiňte!
What? Co?
Who? SZO?
When? Když?
Why? Proč?
Which? Který?
How? Jak?
Where ? Kde ?
How much ? Jak moc ?
Yes Ano
No  Ne
Maybe Možná
Of course Samozřejmě
something něco
nothing nic
somebody někdo
nobody nikdo
before před
after po
far daleko
near u
here tady
there tam
today dnes
tomoorow zítra
now Nyní
man muž
woman žena
friend přítel
more více
less méně
always vždy
later později
never nikdy
same stejný
different odlišný
small malý
large velký
difficult obtížný
easy snadný
hot horký
cold Studený
yesterday včera
after po
beautiful Krásná
broken zlomený
free volný, uvolnit
a pharmacy lékárna
money peníze
a bag pytel
a lighter zapalovač
a cigarette cigareta
a bottle láhev
soap mýdlo
clean čistý
dirty špinavý
a trash can odpadkový koš
a trash bag pytel na odpadky
the silence ticho
a tool nástroj
pregnant těhotná
sick nemocný
a baby dítě
a little bit trochu
a doctor lékař
a dentist zubař
a medicine lék
a book kniha
a story příběh
a phone telefon
a computer počítač
a car auto
a plane letadlo
the name název
the adress adresu
the age věk
the nationality národnost
a choice volba
an answer odpověď
the key klíč
the light světlo
the television televize
the bed lůžko
the house dům
the shower sprcha
the window okno
the door dveře
the table stůl
tired unavený
water voda
open OTEVŘENO
closed ZAVŘENO
clothes oblečení
coffee káva
tea čaj
lunch oběd
dinner večeře
a fruit ovoce
a vegetable zelenina
a beverage nápoj
a child dítě
rain déšť
the entrance vchod
the exit východ
music hudba
a smile úsměv
the world svět
the sky nebe
a river řeka
the sea moře
the mountain Hora
the lake Jezero
the island ostrov
the beach pláž

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites