Categories
Czech

Czech Vocabulary for Beginners: The city and public places

Czech Vocabulary: The city and public places

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Czech with their translation in English, on the topic of the city and public places. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
a city město
the suburbs předměstí
the capital hlavní město
the crowd dav
the police policie
the pollution znečištění
the firemen hasiči
the toilets toalety
clean čistý
dirty špinavý
safe bezpečný
quiet klid
an apartment byt
a bus stop autobusová zastávka
a bar bar
a post office pošta
a shopping center nákupní centrum
a city center centrum města
a castle hrad
a cemetery hřbitov
a cinema kino
a police station policejní stanici
a dentist zubař
an atm bankomat
a traffic jam dopravní zácpa
a garage garáž
a skyscraper mrakodrap
a hospital nemocnice
a hotel hotel
a building budova
an apartment byt
a store obchod
a market obchod
a doctor lékař
a subway metro
a monument památník
a museum muzeum
a park park
a parking lot parkoviště
a bridge most
a neighborhood sousedství
a restaurant restaurace
a stadium stadion
a supermarket supermarket
a theater divadlo
a sidewalk chodník
a village vesnice
a neighbor soused
a zoo zoo
a bank banka
a library knihovna
a cathedral katedrála
a school škola
a church kostel
a queue fronta
a fountain fontána
a train station vlaková zastávka
a bus station autobusové nádraží
a bookstore knihkupectví
a mosque mešita
a pharmacy lékárna
a swimming pool bazén
a bicycle path cyklostezka
a pedestrian street pěší ulice
a street ulice
a main street hlavní ulice
an alley ulička
an avenue avenue
a highway dálnice
a gas station čerpací stanice
a statue socha
a synagogue synagoga
a university univerzita
a factory továrna
a garbage can popelnice
a prison vězeň

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: