Categories
Czech

Essential Czech Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Czech Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Czech with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
DAYS OF THE WEEK DNY V TÝDNU
Monday pondělí
Tuesday úterý
Wednesday středa
Thursday Čtvrtek
Friday pátek
Saturday sobota
Sunday Neděle
THE MONTHS MĚSÍCE
January leden
February Únor
March březen
April duben
May Smět
June červen
July červenec
August srpen
September září
October říjen
November listopad
December prosinec
THE SEASONS ROČNÍ OBDOBÍ
Spring Jaro
Summer Léto
Autumn Podzim
Winter Zima
WHEN ? KDYŽ ?
before před
after po
soon již brzy
this month tento měsíc
this year tento rok
this week tento týden
from time to time čas od času
already již
today dnes
tomorrow zítra
yesterday včera
last night minulou noc
the day before yesterday předevčírem
a long time ago před dávnými časy
a week ago před týdnem
never nikdy
next year příští rok
next time příště
next week příští týden
next month příští měsíc
last year minulý rok
last month minulý měsíc
last week minulý týden
in the morning ráno
in the afternoon odpoledne
in the evening večer
the day den
now nyní
later později
immediately ihned
sometimes někdy
rarely zřídka
recently nedávno
frequently často
often často
very often velmi často
slowly pomalu
quickly rychle
late pozdě
early brzy
always vždy
every day každý den
right away rovnou
all the time po celou dobu
all day long celý den
a holiday prázdniny
a month měsíc
a year rok
an hour hodina
a minute minutu
a week týden

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: