Categories
Vietnamese

The 100 Most Common Vietnamese Verbs

100 Most common Vietnamese verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Vietnamese language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Vietnamese with their translation in English. Ideal to help you boost your Vietnamese vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH VIETNAMESE
to accept chấp nhận
to add để thêm
to allow để cho phép
to answer Trả lời
to arrive đến nơi
to ask để hỏi
to be trở thành
to become để trở thành
to believe để tin tưởng
to break để phá vỡ
to bring mang theo
to buy để mua
to call Để gọi
to change để thay đổi
to choose để chọn
to clean để làm sạch
to close để đóng
to come sẽ đến
to come back để quay lại
to continue để tiếp tục
to cook để nấu ăn
to count để đếm
to cry khóc
to cut để cắt
to decide để quyết định
to do để làm
to drive để lái xe
to eat ăn
to enter để tham gia
to exist tồn tại
to explain để giải thích
to fall để rơi
to fall asleep ngủ thiếp đi
to find Tìm
to finish để hoàn thành
to fly bay
to follow để theo dõi
to forget để quên
to get off để xuống xe
to get out để thoát ra ngoài
to give Để đưa cho
to go đi
to have để có
to hear để nghe
to help để giúp đỡ
to hold để giữ
to keep để giữ
to know Để biết
to laugh cười
to learn Để học
to leave Rời đi
to listen để lắng nghe
to live để sống
to look like để trông giống như
to look để xem xét
to lose thua cuộc
to love để yêu
to make để thực hiện
to meet để gặp gỡ
to need cần thiết
to open để mở
to pay để trả tiền
to play để chơi
to prepare chuẩn bị
to prevent để ngăn chặn
to put để đặt
to read Đọc
to recall để nhớ lại
to receive để nhận
to recognize để nhận ra
to refuse từ chối
to remember để ghi nhớ
to repeat lặp lại
to rest nghỉ ngơi
to return để trở về
to run để chạy
to say để nói
to search để tìm kiếm
to see để xem
to sell để bán
to send để gửi
to shoot để chụp
to show để hiển thị
to sing để hát
to sit down ngồi xuống
to sleep đi ngủ
to start để bắt đầu
to stay ở lại
to stop dừng lại
to succeed để thành công
to switch off Để tắt
to take để lấy
to talk để nói chuyện
to taste để nếm thử
to think suy nghĩ
to throw để ném
to touch chạm vào
to try Cố gắng
to turn để rẽ
to turn on Để bật
to understand để hiểu
to use để sử dụng
to wait để chờ đợi
to wake up thức dậy
to walk đi bộ
to want Muốn
to wash up để rửa sạch
to wear Để mặc
to win để giành chiến thắng
to work để làm việc
to write Để viết

➡️ More Vietnamese vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Vietnamese verbs
list of useful Vietnamese verbs
list of most important Vietnamese verbs
common Vietnamese verbs
most common verbs in Vietnamese
most used verbs in Vietnamese
basic verbs in Vietnamese
most important verbs in Vietnamese
important verbs in Vietnamese
Vietnamese important verbs
Vietnamese most important verbs
100 most common verbs in Vietnamese
100 most used Vietnamese verbs
Commonly Used Vietnamese Verbs
Most Widely Used Vietnamese Verbs
Must-Know Vietnamese Verbs for Beginners