Categories
Slovak

Basic Slovak words for beginners

Basic Slovak words for beginners

– Essential words to know –

_

Learn the essentials of Slovak easily with this vocabulary list that contains all the most basic words used in Slovak, with their english translations. If you’re a beginner, it will come in handy to review or learn Slovak by yourself before traveling, or if you want to enrich and improve your Slovak vocabulary to better express yourself in writing and speaking!

Do you spot any errors or want to add a vocabulary word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVAK
Please Prosím
Thank you! Ďakujeme!
Sorry!  Prepáč! 
What? Čo?
Who? Kto?
When? Keď, kedy?
Why? Prečo?
Which? Ktorý?
How? Ako?
Where ? Kde?
How much ? Koľko?
Yes Áno
No  Nie 
Maybe Možno
Of course Samozrejme
something niečo
nothing nič
somebody niekto
nobody nikto
before pred
after po
far ďaleký
near blízky
here tu
there tam
today Dnes
tomoorow Tomoorow
now teraz
man muž
woman žena
friend priateľ
more viacej
less menej
always vždy
later neskôr
never nikdy
same rovnaký
different odlišný
small malý
large veľký
difficult obtiažny
easy ľahký
hot horúci
cold chladný
yesterday Včera
after po
beautiful krásny
broken zlomený
free slobodný
a pharmacy lekáreň
money peniaze
a bag taška
a lighter zapaľovač
a cigarette cigareta
a bottle fľaša
soap mydlo
clean čistý
dirty špinavý
a trash can odpadkový kôš
a trash bag vrece na odpadky
the silence ticho
a tool nástroj
pregnant tehotná
sick chorý
a baby bábätko
a little bit trochu
a doctor lekár
a dentist zubár
a medicine a liek
a book knihu
a story príbeh
a phone telefón
a computer počítač
a car auto
a plane rovina
the name názov
the adress adresa
the age Vek
the nationality štátna príslušnosť,
a choice Voľba
an answer Odpoveď
the key kľúč
the light svetlo
the television televízia
the bed posteľ
the house Dom
the shower sprchovací kút
the window okno
the door dvere
the table tabuľka
tired unavený
water Voda
open otvorený
closed zatvorený
clothes oblečenie
coffee káva
tea čaj
lunch obed
dinner večera
a fruit ovocie
a vegetable zelenina
a beverage nápoj
a child dieťa
rain dážď
the entrance vchod
the exit Východ
music hudba
a smile úsmev
the world svet
the sky obloha
a river rieka
the sea more
the mountain hora
the lake jazero
the island Ostrov
the beach pláž

➡️ More Slovak vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites