Categories
Slovak

Essential Slovak Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Slovak Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Slovak language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Slovak with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Slovak vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVAK
DAYS OF THE WEEK DNI V TÝŽDNI
Monday Pondelok
Tuesday Utorok
Wednesday Streda
Thursday Štvrtok
Friday Piatok
Saturday Sobota
Sunday Nedeľa
THE MONTHS MESIACE
January Január
February Február
March Marec
April Apríl
May Máj
June Jún
July Júl
August August
September September
October Október
November November
December December
THE SEASONS ROČNÉ OBDOBIA
Spring Jar
Summer Leto
Autumn Jeseň
Winter Zima
WHEN ? KEĎ, KEDY?
before pred
after po
soon čoskoro
this month tento mesiac
this year tento rok
this week tento týždeň
from time to time z času na čas
already
today dnes
tomorrow zajtra
yesterday včera
last night minulú noc
the day before yesterday predvčerom
a long time ago už dávno
a week ago pred týždňom
never nikdy
next year budúci rok
next time nabudúce
next week budúci týždeň
next month budúci mesiac
last year minulý rok
last month minulý mesiac
last week minulý týždeň
in the morning ráno
in the afternoon popoludní
in the evening večer
the day deň
now teraz
later neskôr
immediately okamžite
sometimes niekedy
rarely zriedka
recently nedávno
frequently často
often často
very often veľmi často
slowly pomaly
quickly rýchlo
late neskoro
early skorý
always vždy
every day každý deň
right away hneď
all the time celý čas
all day long celý deň
a holiday dovolenka
a month mesiac
a year ročne
an hour hodinu
a minute minútu
a week týždenne

➡️ More Slovak vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: