Categories
Norwegian

Useful Norwegian Words – Contrary Words

Learn Norwegian Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Norwegian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Norwegian with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Norwegian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH NORWEGIAN
young ung
old gammel
empty tømme
full full
vertical vertikal
horizontal horisontal
useful nyttig
useless ubrukelig
a city en by
a village en landsby
a question et spørsmål
an answer et svar
sad lei seg
happy lykkelig
all alle
nothing ingenting
a teacher en lærer
a student en student
early tidlig
late sent
open åpen
closed lukket
first først
last siste
secure sikre
dangerous farlig
near nær
far langt
sugar sukker
salt salt
dry tørke
wet våt
often ofte
rarely sjelden
always bestandig
never aldri
same samme
different forskjellig
dirty skitten
clean ren
the evening kvelden
the morning morgenen
small liten
large stor
rich rik
poor fattige
the ceiling taket
the floor gulvet
animal dyr
human menneskelig
guilty skyldig
innocent uskyldig
here her
there der
hunger sult
the thirst tørsten
the sun solen
the moon månen
the sister søsteren
the brother broren
slow langsom
fast rask
before før
after etter
heavy tung
light lys
old gammel
new ny
easy lett
difficult vanskelig
start start
finish bli ferdig
friend venn
enemy fiende
yesterday i går
tomorrow i morgen
cold kald
hot varmt
right ikke sant
left venstre
a woman en kvinne
a man en mann
inside innsiden
outside utenfor
strong sterk
weak svak
soft myk
hard hard
a lot mye
a little litt
up opp
down ned
exactly nøyaktig
probably sannsynligvis
married gift
single enkelt
noisy støyende
quiet stille
complicated komplisert
simple enkel
now
later seinere
long lang
short kort
interesting interessant
boring kjedelig
normal vanlig
strange rar
outside utenfor
inside innsiden
the entrance inngangen
the exit utgangen
white hvit
black svart
expensive dyrt
cheap billig
USEFUL VERBS
to walk å gå
to run å løpe
to attach å feste
to detach å løsne
to go up å gå opp
to go down å gå ned
to increase å øke
to decrease å redusere
to stop å stoppe
to continue å fortsette
to take off å ta av
to land å lande
to put on å sette på
to remove å fjerne
to move forward å bevege seg fremover
to move back å flytte tilbake
to forget å glemme
to remember å huske
to show å vise
to hide å gjemme
to save å redde
to spend å bruke
to build å bygge
to destroy å ødelegge
to arrive å ankomme
to leave å forlate
to enter å gå inn
to go out å gå ut
to laugh å le
to cry å gråte
to sell å selge
to buy å kjøpe
to break å ødelegge
to repair å reparere
to lend å låne
to borrow å låne
to earn å tjene
to lose å tape
to slow down å ta det rolig
to speed up å øke farten
to search å søke
to find å finne
to pull å trekke
to push å presse
to take å ta
to give å gi
to wake up å våkne opp
to fall asleep å sovne
to hold å holde
to let go å gi slipp på
to turn on å skru på
to turn off å skru av
to sell å selge
to buy å kjøpe
to send å sende
to receive å motta

➡️ More Norwegian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: