Categories
Latvian

Useful Latvian Words – Contrary Words

Learn Latvian Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Latvian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Latvian with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Latvian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH LATVIAN
young jauns
old vecs
empty tukšs
full pilns
vertical vertikāli
horizontal horizontāli
useful noderīga
useless bezjēdzīgi
a city pilsēta
a village ciemats
a question jautājums
an answer atbilde
sad skumji
happy laimīgs
all visi
nothing nekas
a teacher skolotājs
a student students
early agri
late vēlu
open atvērts
closed slēgts
first vispirms
last pēdējais
secure drošs
dangerous bīstami
near tuvumā
far tālu
sugar cukurs
salt sāls
dry sauss
wet slapjš
often bieži
rarely reti
always vienmēr
never nekad
same tas pats
different savādāk
dirty netīrs
clean tīrs
the evening vakars
the morning rīts
small mazs
large liels
rich bagāts
poor nabadzīgs
the ceiling griesti
the floor grīda
animal dzīvnieks
human cilvēks
guilty vainīgs
innocent nevainīgs
here šeit
there tur
hunger izsalkums
the thirst slāpes
the sun saule
the moon mēness
the sister māsa
the brother brālis
slow lēns
fast ātri
before pirms tam
after pēc
heavy smags
light gaismas
old vecs
new jauns
easy viegli
difficult grūti
start sākt
finish pabeigt
friend draugs
enemy ienaidnieks
yesterday vakar
tomorrow rīt
cold auksts
hot karsts
right pa labi
left pa kreisi
a woman sieviete
a man vīrietis
inside iekšā
outside ārpusē
strong stiprs
weak vājš
soft mīksts
hard grūti
a lot daudz
a little mazliet
up uz augšu
down uz leju
exactly tieši tā
probably droši vien
married precējies
single viens
noisy skaļš
quiet kluss
complicated sarežģīti
simple vienkārši
now tagad
later vēlāk
long garš
short īss
interesting interesanti
boring garlaicīgi
normal normāli
strange dīvaini
outside ārpusē
inside iekšā
the entrance ieeja
the exit izeja
white balts
black melns
expensive dārgi
cheap lēts
USEFUL VERBS
to walk iet
to run skriet
to attach pievienot
to detach atdalīties
to go up lai dotos augšā
to go down iet uz leju
to increase palielināt
to decrease samazināt
to stop apstāties
to continue turpināt
to take off pacelties
to land nosēsties
to put on uzvilkt
to remove noņemt
to move forward virzīties uz priekšu
to move back lai pārvietotos atpakaļ
to forget aizmirst
to remember atcerēties
to show parādīt
to hide slēpties
to save saglabāt
to spend tērēt
to build uzbūvēt
to destroy iznīcināt
to arrive ierasties
to leave aiziet
to enter lai ievadītu
to go out iet ārā
to laugh smieties
to cry raudāt
to sell pārdot
to buy pirkt
to break salauzt
to repair salabot
to lend aizdot
to borrow aizņemties
to earn pelnīt
to lose zaudēt
to slow down lai palēninātu
to speed up lai paātrinātu
to search meklēt
to find atrast
to pull vilkt
to push virzīt
to take ņemt
to give dot
to wake up pamosties
to fall asleep aizmigt
to hold turēt
to let go lai palaistu vaļā
to turn on ieslēgt
to turn off izslēgt
to sell pārdot
to buy pirkt
to send sūtīt
to receive saņemt

➡️ More Latvian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: