Categories
Norwegian

Basic Norwegian words for beginners

Basic Norwegian words for beginners

– Essential words to know –

_

Learn the essentials of Norwegian easily with this vocabulary list that contains all the most basic words used in Norwegian, with their english translations. If you’re a beginner, it will come in handy to review or learn Norwegian by yourself before traveling, or if you want to enrich and improve your Norwegian vocabulary to better express yourself in writing and speaking!

Do you spot any errors or want to add a vocabulary word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH NORWEGIAN
Please Vær så snill
Thank you! Takk skal du ha!
Sorry!  Unnskyld!
What? Hva?
Who? WHO?
When? Når?
Why? Hvorfor?
Which? Hvilken?
How? Hvordan?
Where ? Hvor ?
How much ? Hvor mye ?
Yes Ja
No  Nei
Maybe Kan være
Of course Selvfølgelig
something noe
nothing ingenting
somebody noen
nobody ingen
before før
after etter
far langt
near nær
here her
there der
today i dag
tomoorow i morgen
now
man Mann
woman kvinne
friend venn
more mer
less mindre
always bestandig
later seinere
never aldri
same samme
different forskjellig
small liten
large stor
difficult vanskelig
easy lett
hot varmt
cold kald
yesterday i går
after etter
beautiful vakker
broken gått i stykker
free gratis
a pharmacy et apotek
money penger
a bag en pose
a lighter en lighter
a cigarette en sigarett
a bottle en flaske
soap såpe
clean ren
dirty skitten
a trash can en søppelbøtte
a trash bag en søppelpose
the silence stillheten
a tool et verktøy
pregnant gravid
sick syk
a baby en baby
a little bit en liten bit
a doctor en lege
a dentist en tannlege
a medicine en medisin
a book ei bok
a story en historie
a phone en telefon
a computer en datamaskin
a car en bil
a plane et fly
the name navnet
the adress adressen
the age alderen
the nationality nasjonaliteten
a choice et valg
an answer et svar
the key nøkkelen
the light lyset
the television TV
the bed sengen
the house huset
the shower dusjen
the window vinduet
the door døren
the table Bordet
tired trett
water vann
open åpen
closed lukket
clothes klær
coffee kaffe
tea te
lunch lunsj
dinner middag
a fruit en frukt
a vegetable en grønnsak
a beverage en drikke
a child et barn
rain regn
the entrance inngangen
the exit utgangen
music musikk
a smile Et smil
the world verden
the sky himmelen
a river en elv
the sea sjøen
the mountain fjellet
the lake innsjøen
the island Øyen
the beach stranda

➡️ More Norwegian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

Categories
Norwegian

Learn Basic Norwegian | Greetings and Introductions

Norwegian Greetings and Introductions

– Essential words and phrases to know –

_

Learn the essentials of Norwegian easily with this vocabulary list that contains all the most basic words and phrases used in Norwegian for greetings and Introductions, with their english translations. If you’re a beginner, it will come in handy to review or learn Norwegian by yourself before traveling, or if you want to enrich and improve your Norwegian vocabulary to better express yourself in writing and speaking!

Do you spot any errors or want to add a vocabulary word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH NORWEGIAN
Hello Hallo
Good morning! God morgen!
Good afternoon! God ettermiddag!
Hi Hei
Good evening God kveld
Good night God natt
Sleep well Sov godt
How are you? Hvordan har du det?
I’m fine, thank you. Jeg har det bra, takk.
How about you? Hva med deg?
Nice to meet you. Hyggelig å møte deg.
Nice to meet you too. Hyggelig å møte deg også.
Likewise like måte
It’s good to see you. Det er godt å se deg.
Nice to see you again. Hyggelig å se deg igjen.
Pleased to meet you. Hyggelig å møte deg.
How nice to see you! Så hyggelig å se deg!
What’s up? Hva skjer?
What brings you here? Hva bringer deg hit?
When you’re leaving
Goodbye Ha det
I hope we’ll meet again. Jeg håper vi møtes igjen.
I’ve got to go. Jeg må gå.
It was good meeting you. Det var godt å møte deg.
It was great seeing you again. Det var flott å se deg igjen.
It was great to catch up! Det var flott å ta igjen!
See you again sometime. Vi sees igjen en gang.
See you in the morning Vi sees i morgen tidlig
See you later Ser deg senere
See you soon Ser deg snart
See you tomorrow Sees i morgen
See you tonight Ser deg i kveld
Sleep well Sov godt
Take care. Ha det fint.
Other greetings
Bless you Velsigne deg
Cheers! Jubel!
Farewell Farvel
Good luck! Lykke til!
Talk to you soon Snakkes snart
Welcome Velkommen
Well done! Bra gjort!

➡️ More Norwegian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites