Categories
polish vocabulary

Useful Polish Words – Contrary Words

Learn Polish Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Polish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Polish with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Polish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH POLISH
young młody
old stary
empty pusty
full pełny
vertical pionowy
horizontal poziomy
useful użyteczne
useless bezużyteczny
a city miasto
a village wioska
a question pytanie
an answer odpowiedź
sad smutny
happy szczęśliwy
all wszystko
nothing nic
a teacher nauczyciel
a student uczeń
early wczesny
late późno
open otwarty
closed zamknięte
first pierwszy
last ostatni
secure bezpieczne
dangerous niebezpieczny
near blisko
far daleko
sugar cukier
salt sól
dry suchy
wet mokro
often często
rarely rzadko
always zawsze
never nigdy
same to samo
different różne
dirty brudny
clean czysty
the evening wieczór
the morning poranek
small mały
large wielki
rich bogaty
poor słaby
the ceiling sufit
the floor podłoga
animal zwierzę
human człowiek
guilty winny
innocent niewinny
here tutaj
there tam
hunger głód
the thirst pragnienie
the sun słońce
the moon księżyc
the sister siostra
the brother brat
slow wolny
fast szybki
before zanim
after po
heavy ciężki
light światło
old stary
new nowy
easy łatwo
difficult trudny
start początek
finish koniec
friend przyjaciel
enemy wróg
yesterday wczoraj
tomorrow jutro
cold przeziębienie
hot gorący
right prawo
left lewy
a woman kobieta
a man mężczyzna
inside w środku
outside poza
strong silny
weak słaby
soft miękki
hard ciężko
a lot dużo
a little trochę
up w górę
down na dół
exactly dokładnie
probably prawdopodobnie
married żonaty
single pojedynczy
noisy głośny
quiet cichy
complicated skomplikowany
simple prosty
now teraz
later później
long długie
short niski
interesting ciekawe
boring nudy
normal normalna
strange dziwny
outside poza
inside w środku
the entrance wejście
the exit wyjście
white biały
black czarny
expensive kosztowny
cheap tani
USEFUL VERBS
to walk iść
to run biegać
to attach dołączyć
to detach odłączyć
to go up iść do góry
to go down iść w dół
to increase zwiększyć
to decrease zmniejszyć
to stop zatrzymać
to continue kontynuować
to take off zdjąć
to land lądować
to put on zakładać
to remove usuwać
to move forward ruszać naprzód
to move back cofnąć się
to forget zapomnieć
to remember zapamiętać
to show pokazywać
to hide ukryć
to save zapisać
to spend wydać
to build budować
to destroy niszczyć
to arrive przybyć
to leave zostawiać
to enter wejść
to go out wyjść
to laugh śmiać się
to cry płakać
to sell na sprzedaż
to buy kupić
to break złamać
to repair naprawić
to lend pożyczyć
to borrow pożyczyć
to earn zarobić
to lose przegrać
to slow down zwolnić
to speed up przyspieszyć
to search szukać
to find znaleźć
to pull ciągnąć
to push popychać
to take brać
to give dawać
to wake up obudzić się
to fall asleep zasnąć
to hold trzymać
to let go odpuścić sobie
to turn on włączyć
to turn off wyłączyć
to sell na sprzedaż
to buy kupić
to send wysyłać
to receive otrzymać

➡️ More Polish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: