Categories
polish vocabulary

Essential Polish Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Polish Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Polish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Polish with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Polish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH POLISH
DAYS OF THE WEEK DNI TYGODNIA
Monday Poniedziałek
Tuesday Wtorek
Wednesday Środa
Thursday Czwartek
Friday Piątek
Saturday Sobota
Sunday Niedziela
THE MONTHS MIESIĄCE
January Styczeń
February Luty
March Marzec
April Kwiecień
May Maj
June Czerwiec
July Lipiec
August Sierpień
September Wrzesień
October Październik
November Listopad
December Grudzień
THE SEASONS PORY ROKU
Spring Wiosna
Summer Lato
Autumn Jesień
Winter Zima
WHEN ? KIEDY?
before przed
after po
soon wkrótce
this month w tym miesiącu
this year tego roku
this week w tym tygodniu
from time to time od czasu do czasu
already już
today dzisiaj
tomorrow jutro
yesterday wczoraj
last night wczoraj wieczorem
the day before yesterday przedwczoraj
a long time ago dawno temu
a week ago tydzień temu
never nigdy
next year w przyszłym roku
next time następnym razem
next week w przyszłym tygodniu
next month w przyszłym miesiącu
last year w ub.r.
last month ostatni miesiąc
last week w zeszłym tygodniu
in the morning rano
in the afternoon po południu
in the evening wieczorem
the day dzień
now teraz
later później
immediately natychmiast
sometimes niekiedy
rarely rzadko
recently niedawno
frequently często
often często
very often bardzo często
slowly powoli
quickly szybko
late późny
early wczesny
always zawsze
every day codziennie
right away natychmiast
all the time cały czas
all day long przez cały dzień
a holiday wakacje
a month miesięcznie
a year rocznie
an hour godzinę
a minute minutę
a week tygodniowo

➡️ More Polish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: