Categories
polish vocabulary

Basic Polish words for beginners

Basic Polish words for beginners

– Essential words to know –

_

Learn the essentials of Polish easily with this vocabulary list that contains all the most basic words used in Polish, with their english translations. If you’re a beginner, it will come in handy to review or learn Polish by yourself before traveling, or if you want to enrich and improve your Polish vocabulary to better express yourself in writing and speaking!

Do you spot any errors or want to add a vocabulary word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH POLISH
Please Proszę
Thank you! Dziękuję!
Sorry!  Przepraszam! 
What? Co?
Who? Kto?
When? Kiedy?
Why? Dlaczego?
Which? Który?
How? Jak?
Where ? Gdzie?
How much ? Ile?
Yes Tak
No  Nie 
Maybe Może
Of course Oczywiście
something coś
nothing nic
somebody ktoś
nobody nikt
before przed
after po
far daleki
near blisko
here tu
there tam
today Dzisiaj
tomoorow Tomoorow
now teraz
man mężczyzna
woman kobieta
friend przyjaciel
more więcej
less mniej
always zawsze
later później
never nigdy
same taki sam
different różny
small mały
large duży
difficult trudny
easy łatwy
hot gorący
cold zimny
yesterday Wczoraj
after po
beautiful piękny
broken Złamane
free wolny
a pharmacy apteka
money pieniądze
a bag torbę
a lighter zapalniczka
a cigarette papieros
a bottle butelka
soap mydło
clean czysty
dirty brudny
a trash can kosz na śmieci
a trash bag worek na śmieci
the silence Cisza
a tool narzędzie
pregnant ciężarna
sick chory
a baby dziecko
a little bit Trochę
a doctor lekarz
a dentist dentysta
a medicine lek
a book książka
a story Opowiadanie
a phone telefon
a computer komputer
a car samochód osobowy
a plane samolot
the name nazwa
the adress adres
the age wiek
the nationality narodowość
a choice wybór
an answer odpowiedź
the key Klucz
the light Światło
the television Telewizja
the bed łóżko
the house dom
the shower prysznic
the window okno
the door drzwi
the table Stół
tired zmęczony
water Woda
open otwierać
closed zamknięty
clothes ubranie
coffee kawa
tea herbata
lunch obiad
dinner obiad
a fruit owoc
a vegetable warzywo
a beverage napój
a child dziecko
rain deszcz
the entrance Wejście
the exit wyjście
music muzyka
a smile uśmiech
the world Świat
the sky niebo
a river rzeka
the sea Morze
the mountain Góra
the lake Jezioro
the island Wyspa
the beach plaża

➡️ More Polish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites