Categories
Estonian

Useful Estonian Vocabulary – Contrary Words

Learn Estonian Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Estonian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Estonian with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Estonian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH ESTONIAN
young noor
old vana
empty tühi
full täis
vertical vertikaalne
horizontal horisontaalne
useful kasulik
useless kasutu
a city linn
a village küla
a question küsimus
an answer vastus
sad kurb
happy õnnelik
all kõik
nothing mitte midagi
a teacher õpetaja
a student õpilane
early vara
late hilja
open avatud
closed suletud
first esiteks
last viimane
secure turvaline
dangerous ohtlik
near lähedal
far kaugele
sugar suhkur
salt soola
dry kuiv
wet märg
often sageli
rarely harva
always alati
never mitte kunagi
same sama
different erinev
dirty määrdunud
clean puhas
the evening õhtu
the morning hommik
small väike
large suur
rich rikas
poor vaene
the ceiling lagi
the floor põrand
animal loom
human inimene
guilty süüdi
innocent süütu
here siin
there seal
hunger nälg
the thirst janu
the sun päike
the moon kuu
the sister õde
the brother vend
slow aeglane
fast kiire
before enne
after pärast
heavy raske
light valgus
old vana
new uus
easy lihtne
difficult raske
start alustada
finish lõpetama
friend sõber
enemy vaenlane
yesterday eile
tomorrow homme
cold külm
hot kuum
right õige
left vasakule
a woman naine
a man mees
inside sees
outside väljaspool
strong tugev
weak nõrk
soft pehme
hard raske
a lot palju
a little natuke
up üles
down alla
exactly täpselt
probably ilmselt
married abielus
single vallaline
noisy lärmakas
quiet vaikne
complicated keeruline
simple lihtne
now nüüd
later hiljem
long pikk
short lühike
interesting huvitav
boring igav
normal normaalne
strange imelik
outside väljaspool
inside sees
the entrance sissepääs
the exit väljapääs
white valge
black must
expensive kallis
cheap odav
USEFUL VERBS
to walk kõndima
to run jooksma
to attach kinnitada
to detach eralduma
to go up üles minema
to go down alla minema
to increase tõstma
to decrease vähendama
to stop peatuma
to continue jätkama
to take off õhku tõusma
to land maanduda
to put on selga panema
to remove eemaldada
to move forward edasi liikuma
to move back tagasi liikuda
to forget unustama
to remember mäletama
to show näidata
to hide peitma
to save päästma
to spend kulutama
to build ehitama
to destroy hävitada
to arrive saabuma
to leave lahkuma
to enter sisenema
to go out välja minema
to laugh naerda
to cry nutma
to sell müüa
to buy ostma
to break murdma
to repair remontida
to lend laenata
to borrow laenama
to earn teenida
to lose kaotama
to slow down aeglustama
to speed up kiirendada
to search otsida
to find leidma
to pull tõmbama
to push suruda
to take võtma
to give andma
to wake up üles ärkama
to fall asleep magama jääma
to hold hoidma
to let go lahti lasta
to turn on sisse lülitada
to turn off välja lülitada
to sell müüa
to buy ostma
to send saatma
to receive saama

➡️ More Estonian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: