Categories
Slovenian

The 100 Most Common Slovenian Verbs

100 Most common Slovenian verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Slovenian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Slovenian with their translation in English. Ideal to help you boost your Slovenian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVENIAN
to accept da sprejmejo
to add za dodajanje
to allow omogočanje
to answer za odgovor
to arrive za prihod
to ask da vas vprašam
to be ki jih je treba
to become da postanejo
to believe verjeti
to break za prekinitev
to bring da bi
to buy za nakup
to call za klic
to change za spremembo
to choose izberite
to clean za čiščenje
to close za zapiranje
to come da pridejo
to come back da se vrnem.
to continue za nadaljevanje
to cook za kuhanje
to count za štetje
to cry jokati
to cut za rezanje
to decide za odločitev
to do narediti
to drive za vožnjo
to eat za jesti
to enter za vnos
to exist obstajati
to explain za razlago
to fall padec
to fall asleep zaspati
to find najti
to finish za dokončanje
to fly za letenje
to follow da sledite
to forget za pozabljanje
to get off za izklop
to get out za izhod
to give dati
to go za pojdi
to have da je
to hear za poslušanje
to help za pomoč
to hold držati
to keep za ohraniti
to know vedeti
to laugh za smeh
to learn zvedeti
to leave zapustiti
to listen poslušati
to live živeti
to look like da izgledajo kot
to look za pogled
to lose za izgubo
to love ljubiti
to make da bi
to meet za izpolnitev
to need za potrebe
to open za odpiranje
to pay za plačilo
to play za predvajanje
to prepare za pripravo
to prevent za preprečevanje
to put da se
to read za branje
to recall za odpoklic
to receive za prejemanje
to recognize za prepoznava
to refuse zavrniti
to remember zapomniti
to repeat za ponovitev
to rest za počitek
to return za vrnitev
to run zagon
to say za povedati
to search iskanje
to see za večjo
to sell za prodajo
to send za pošiljanje
to shoot ustreliti
to show za prikaz
to sing za pojejo
to sit down da se usede
to sleep za spanje
to start za začetek
to stay za bivanje
to stop za zaustavitev
to succeed za uspeh
to switch off izklop
to take za jemanje
to talk za pogovor
to taste po okusu
to think misliti
to throw za metanje
to touch dotaknite se
to try poskusiti
to turn za obračanje
to turn on vklop
to understand razumeti
to use za uporabo
to wait počakajte
to wake up da se zbudi
to walk za hojo
to want želeti
to wash up za umiti
to wear nositi
to win za zmago
to work za delo
to write pisati

➡️ More Slovenian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Slovenian verbs
list of useful Slovenian verbs
list of most important Slovenian verbs
common Slovenian verbs
most common verbs in Slovenian
most used verbs in Slovenian
basic verbs in Slovenian
most important verbs in Slovenian
important verbs in Slovenian
Slovenian important verbs
Slovenian most important verbs
100 most common verbs in Slovenian
100 most used Slovenian verbs
Commonly Used Slovenian Verbs
Most Widely Used Slovenian Verbs
Must-Know Slovenian Verbs for Beginners