Categories
Icelandic

The Most Common and Useful Icelandic Adverbs

100 Most common Icelandic adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Icelandic language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Icelandic with their translation in English. Ideal to help you boost your Icelandic vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH ICELANDIC
about um
absolutely algjörlega
accidentally óvart
actively virkan
after eftir
almost næstum því
also líka
always alltaf
anytime hvenær sem er
anywhere hvar sem er
apparently að því er virðist
approximately um það bil
around í kring
automatically sjálfkrafa
barely varla
blindness blindu
briefly stuttlega
calmly rólega
carefully vandlega
cautiously varlega
certainly vissulega
clearly augljóslega
comfortably þægilega
commonly almennt
completely alveg
constantly stöðugt
correctly rétt
courageously hugrökk
curiously forvitnilegt
currently eins og er
deliberately vísvitandi
delicately fínlega
desperately í örvæntingu
easily auðveldlega
elsewhere annars staðar
enormously gífurlega
enough nóg
everywhere alls staðar
exactly einmitt
exceptionally undantekningarlaust
extremely ákaflega
finally loksins
formerly fyrrum
fortunately sem betur fer
frankly hreinskilnislega
freely frjálslega
hard erfitt
here hér
honestly heiðarlega
immediately strax
inside inni
lately undanfarið
long langt
loudly hátt
more meira
mysteriously á dularfullan hátt
naturally eðlilega
needlessly að óþörfu
never aldrei
normally venjulega
now núna
nowhere hvergi
obviously augljóslega
often oft
only aðeins
otherwise annars
outside úti
patiently þolinmóður
perfectly fullkomlega
perhaps kannski
personally persónulega
probably líklega
quickly fljótt
quietly hljóðlega
randomly af handahófi
rarely sjaldan
really í alvöru
repeatedly ítrekað
right away undir eins
separately sérstaklega
seriously alvarlega
significantly verulega
silently hljóðlega
simply einfaldlega
slightly örlítið
slowly hægt og rólega
sometimes stundum
somewhere einhvers staðar
soon bráðum
standing standandi
still enn
strangely undarlega
strictly stranglega
strongly eindregið
stupidly heimskulega
suddenly skyndilega
surprisingly furðu
then þá
there þar
together saman
unfortunately því miður
upside down á hvolfi
usually venjulega
very mjög
well jæja
wrongly ranglega

➡️ More Icelandic vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Icelandic adverbs
list of useful Icelandic adverbs
list of most important Icelandic adverbs
common Icelandic adverbs
most common adverbs in Icelandic
most used adverbs in Icelandic
basic adverbs in Icelandic
most important adverbs in Icelandic
important adverbs in Icelandic
Icelandic important adverbs
Icelandic most important adverbs
100 most common adverbs in Icelandic
100 most used Icelandic adverbs
Commonly Used Icelandic adverbs
Most Widely Used Icelandic adverbs
Must-Know Icelandic adverbs for Beginners