Categories
Dutch

Useful Dutch Vocabulary – Contrary Words

Learn Dutch Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Dutch language? Hereโ€™s a complete list of the most basic, common and useful words in Dutch with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Dutch vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DUTCH
young jong
old oud
empty leeg
full vol
vertical verticaal
horizontal horizontaal
useful bruikbaar
useless nutteloos
a city een stad
a village een dorp
a question een vraag
an answer een antwoord
sad verdrietig
happy vrolijk
all allemaal
nothing niets
a teacher een leraar
a student een student
early vroeg
late laat
open open
closed gesloten
first eerst
last laatst
secure zeker
dangerous gevaarlijk
near in de buurt
far ver
sugar suiker
salt zout
dry droog
wet nat
often vaak
rarely zelden
always altijd
never nooit
same dezelfde
different verschillend
dirty vies
clean schoon
the evening de avond
the morning de ochtend
small klein
large groot
rich rijk
poor arm
the ceiling het plafond
the floor de vloer
animal dier
human menselijk
guilty schuldig
innocent onschuldig
here hier
there daar
hunger honger
the thirst de dorst
the sun de zon
the moon de maan
the sister de zus
the brother de broer
slow langzaam
fast snel
before voordat
after na
heavy zwaar
light licht
old oud
new nieuwe
easy eenvoudig
difficult moeilijk
start begin
finish af hebben
friend vriend
enemy vijand
yesterday gisteren
tomorrow morgen
cold koud
hot heet
right rechtsaf
left links
a woman een vrouw
a man een man
inside binnen
outside buiten
strong krachtig
weak zwak
soft zacht
hard moeilijk
a lot veel
a little een beetje
up omhoog
down omlaag
exactly precies
probably waarschijnlijk
married getrouwd
single enkel
noisy luidruchtig
quiet stil
complicated ingewikkeld
simple gemakkelijk
now nu
later later
long lang
short kort
interesting interessant
boring saai
normal normaal
strange vreemd
outside buiten
inside binnen
the entrance de ingang
the exit de uitgang
white wit
black zwart
expensive duur
cheap goedkoop
USEFUL VERBS
to walk lopen
to run rennen
to attach vastmaken
to detach losraken
to go up omhoog gaan
to go down naar beneden gaan
to increase verhogen
to decrease afnemen
to stop stoppen
to continue doorgaan
to take off opstijgen
to land landen
to put on aandoen
to remove verwijderen
to move forward vooruit gaan
to move back om terug te gaan
to forget vergeten
to remember onthouden
to show laten zien
to hide verstoppen
to save opslaan
to spend spenderen
to build bouwen
to destroy vernietigen
to arrive aankomen
to leave verlaten
to enter binnenkomen
to go out uitgaan
to laugh lachen
to cry huilen
to sell verkopen
to buy kopen
to break breken
to repair repareren
to lend lenen
to borrow lenen
to earn verdienen
to lose verliezen
to slow down vertragen
to speed up versnellen
to search zoeken
to find vinden
to pull trekken
to push duwen
to take nemen
to give geven
to wake up wakker worden
to fall asleep in slaap vallen
to hold vasthouden
to let go laten gaan
to turn on aanzetten
to turn off uitschakelen
to sell verkopen
to buy kopen
to send versturen
to receive ontvangen

โžก๏ธ More Dutch vocabulary lists:

 

ยฉExtralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: