Categories
Dutch

Dutch Vocabulary (PDF): The human body, head and face

Dutch Vocabulary: The human body, head and face

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Dutch language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Dutch with their translation in English, on the topic of the human body, head and face. Ideal to help you boost your Dutch vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DUTCH
the head het hoofd
the face het gezicht
the mouth de mond
the throat de keel
the cheek de wang
the tongue de tong
the lips de lippen
the jaw de kaak
the neck de nek
the forehead het voorhoofd
the chin de kin
the nose de neus
the hair het haar
the eyes de ogen
a tooth een tand
the hair het haar
an ear een oor
a mustache een snor
a beard een baard
the skin de huid
the shoulder de schouder
the forearm de onderarm
the wrist de pols
an arm een arm
the arms de armen
the elbow de elleboog
a hand een hand
a thumb een duim
the fingers de vingers
the belly de buik
the chest de kist
the back de rug
the breasts de borsten
the buttocks de billen
the foot de voet
the heel de hiel
the knee de knie
the leg het been
the thigh de dij
a toe een teen
the stomach de buik
the brain de hersenen
the lungs de longen
the skeleton het skelet
a bone een bot
the skull de schedel
a muscle een spier

➡️ More Dutch vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Dutch

Dutch Vocabulary for Beginners: The city and public places

Dutch Vocabulary: The city and public places

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Dutch language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Dutch with their translation in English, on the topic of the city and public places. Ideal to help you boost your Dutch vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DUTCH
a city een stad
the suburbs de buitenwijken
the capital de hoofdstad
the crowd het publiek
the police de politie
the pollution de vervuiling
the firemen de brandweerlieden
the toilets de toiletten
clean schoon
dirty vies
safe veilig
quiet stil
an apartment een appartement
a bus stop een bushalte
a bar een bar
a post office een postkantoor
a shopping center een winkelcentrum
a city center een stadscentrum
a castle een kasteel
a cemetery een begraafplaats
a cinema een bioscoop
a police station een politiekantoor
a dentist een tandarts
an atm een pinautomaat
a traffic jam een file
a garage een garage
a skyscraper een wolkenkrabber
a hospital een ziekenhuis
a hotel een hotel
a building een gebouw
an apartment een appartement
a store een winkel
a market een markt
a doctor een dokter
a subway een metro
a monument een monument
a museum een museum
a park een park
a parking lot een parkeerplaats
a bridge een brug
a neighborhood een buurt
a restaurant een restaurant
a stadium een stadium
a supermarket een supermarkt
a theater een theater
a sidewalk een trottoir
a village een dorp
a neighbor een buurman
a zoo een dierentuin
a bank een bank
a library een bibliotheek
a cathedral een kathedraal
a school een school
a church een kerk
a queue een rij
a fountain een fontein
a train station een treinstation
a bus station een busstation
a bookstore een boekenwinkel
a mosque een moskee
a pharmacy een apotheek
a swimming pool een zwembad
a bicycle path een fietspad
a pedestrian street een voetgangersstraat
a street een straat
a main street een hoofdstraat
an alley een steegje
an avenue een laan
a highway een snelweg
a gas station een tankstation
a statue een standbeeld
a synagogue een synagoge
a university een universiteit
a factory een fabriek
a garbage can een vuilnisbak
a prison een gevangenis

➡️ More Dutch vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Dutch

Dutch Vocabulary List: Family and friends

Dutch Vocabulary: Family and friends

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Dutch language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Dutch with their translation in English, on the topic of family and friends. Ideal to help you boost your Dutch vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DUTCH
the great-grandfather de overgrootvader
the great grandmother de overgrootmoeder
the grandfather de grootvader
the grandmother de grootmoeder
the grandson de kleinzoon
the granddaughter de kleindochter
the grandchildren de kleinkinderen
the father de vader
the mother de moeder
the parents de ouders
the child het kind
the children de kinderen
the son de zoon
the daughter de dochter
a baby een baby
a teenager een tiener
the adults de volwassenen
the brother de broer
the sister de zuster
half-brother halfbroer
half-sister halfzuster
a twin een tweeling
the uncle de oom
the aunt de tante
the cousin de neef
the cousin de neef
the nephew de neef
the niece het nichtje
a friend een vriend
the boyfriend het vriendje
the girlfriend de vriendin
the fiancé de verloofde
the groom de bruidegom
the husband de man
the wife de vrouw
the parents-in-law de schoonouders
father-in-law schoonvader
the mother-in-law de schoonmoeder
the brother-in-law de zwager
the sister-in-law de schoonzus
the son-in-law de schoonzoon
the daughter-in-law de schoondochter
a family member een familielid
adopted aangenomen
only son enige zoon

➡️ More Dutch vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Dutch

Learn Dutch Vocabulary • Travel and tourism

Dutch Vocabulary: Travel and tourism

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Dutch language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Dutch with their translation in English, on the topic of travel and tourism. Ideal to help you boost your Dutch vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DUTCH
travel reis
tourism toerisme
a hotel een hotel
on time op tijd
late laat
the airport de luchthaven
landing landen
take-off opstijgen
the air conditioning de airconditioning
the distance de afstand
the customs de douane
the border de grens
the train station het treinstation
the bus station het busstation
a ticket een ticket
the reception de receptie
the reservation de reservering
the road de weg
a highway een snelweg
the plane het vliegtuig
by plane met het vliegtuig
the bus de bus
the taxi de taxi
the train de trein
the car de auto
a helicopter een helikopter
the sign het teken
the parking lot de parkeerplaats
the passport het paspoort
the seat de stoel
the toilet het toilet
the sunglasses de zonnebril
a key een sleutel
a camera een camera
one way ticket enkele reis
a return ticket een retourticket
a ticket office een loket
an accommodation een accommodatie
a pillow een kussen
a blanket een deken
a sleeping bag een slaapzak
a luggage een bagage
a bag een tas
a backpack een rugzak
an information een informatie
a tourist een toerist
a vaccine een vaccin
an insurance een verzekering
a postcard een postkaart
an itinerary een routebeschrijving
a destination een bestemming
a flashlight een zaklamp
an electrical outlet een stopcontact
a tent een tent
a suitcase een koffer
to visit bezoeken
to travel reizen
to rent huren
to leave verlaten
to cancel annuleren
to cancel a reservation om een ​​reservering te annuleren
to photograph te fotograferen
the wind de wind
the snow de sneeuw
the rain de regen
the storm de storm
the sun de zon
the sea de zee
a mountain een berg
a lake een meer
a national park een nationaal park
a country een land
a forest een bos
a cave een grot
an island een eiland
a beach een strand
the nature de natuur
the landscape het landschap
sun cream zonnecreme
a towel een handdoek

➡️ More Dutch vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Dutch

Essential Dutch Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Dutch Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Dutch language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Dutch with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Dutch vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DUTCH
DAYS OF THE WEEK DAGEN VAN DE WEEK
Monday Maandag
Tuesday Dinsdag
Wednesday Woensdag
Thursday Donderdag
Friday Vrijdag
Saturday zaterdag
Sunday Zondag
THE MONTHS DE MAANDEN
January Januari
February Februari
March Maart
April april
May Kunnen
June juni-
July juli-
August augustus
September september
October oktober
November november
December December
THE SEASONS DE SEIZOENEN
Spring Lente
Summer Zomer
Autumn Herfst
Winter Winter
WHEN ? WANNEER ?
before voordat
after na
soon spoedig
this month deze maand
this year dit jaar
this week deze week
from time to time van tijd tot tijd
already al
today vandaag
tomorrow morgen
yesterday gisteren
last night afgelopen nacht
the day before yesterday eergisteren
a long time ago een lange tijd geleden
a week ago een week geleden
never nooit
next year volgend jaar
next time de volgende keer
next week volgende week
next month volgende maand
last year afgelopen jaar
last month vorige maand
last week vorige week
in the morning in de ochtend
in the afternoon in de middag
in the evening s avonds
the day de dag
now nu
later later
immediately direct
sometimes soms
rarely zelden
recently sinds kort
frequently vaak
often vaak
very often heel vaak
slowly langzaam
quickly snel
late laat
early vroeg
always altijd
every day elke dag
right away meteen
all the time altijd
all day long de hele dag lang
a holiday een vakantie
a month een maand
a year een jaar
an hour een uur
a minute een minuut
a week een week

➡️ More Dutch vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Dutch

Dutch Vocabulary List: Colors and shapes

Dutch Vocabulary: Colors and shapes

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Dutch language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Dutch with their translation in English, on the topic of colors and shapes. Ideal to help you boost your Dutch vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DUTCH
THE COLORS DE KLEUREN
a color een kleur
white wit
black zwart
gray grijs
yellow geel
orange oranje
green groente
blue blauw
red rood
brown bruin
beige beige
purple purper
mauve mauve
pink roze
dark donker
golden gouden
silver zilver
THE SHAPES DE VORMEN
a pyramid een piramide
a square een vierkant
a circle een cirkel
a triangle een driehoek
a rectangle een rechthoek
a star een ster
a line een lijn
an arrow een pijl
a heart een hart
a crescent een halve maan

➡️ More Dutch vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Dutch

Useful Dutch Vocabulary – Contrary Words

Learn Dutch Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Dutch language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Dutch with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Dutch vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DUTCH
young jong
old oud
empty leeg
full vol
vertical verticaal
horizontal horizontaal
useful bruikbaar
useless nutteloos
a city een stad
a village een dorp
a question een vraag
an answer een antwoord
sad verdrietig
happy vrolijk
all allemaal
nothing niets
a teacher een leraar
a student een student
early vroeg
late laat
open open
closed gesloten
first eerst
last laatst
secure zeker
dangerous gevaarlijk
near in de buurt
far ver
sugar suiker
salt zout
dry droog
wet nat
often vaak
rarely zelden
always altijd
never nooit
same dezelfde
different verschillend
dirty vies
clean schoon
the evening de avond
the morning de ochtend
small klein
large groot
rich rijk
poor arm
the ceiling het plafond
the floor de vloer
animal dier
human menselijk
guilty schuldig
innocent onschuldig
here hier
there daar
hunger honger
the thirst de dorst
the sun de zon
the moon de maan
the sister de zus
the brother de broer
slow langzaam
fast snel
before voordat
after na
heavy zwaar
light licht
old oud
new nieuwe
easy eenvoudig
difficult moeilijk
start begin
finish af hebben
friend vriend
enemy vijand
yesterday gisteren
tomorrow morgen
cold koud
hot heet
right rechtsaf
left links
a woman een vrouw
a man een man
inside binnen
outside buiten
strong krachtig
weak zwak
soft zacht
hard moeilijk
a lot veel
a little een beetje
up omhoog
down omlaag
exactly precies
probably waarschijnlijk
married getrouwd
single enkel
noisy luidruchtig
quiet stil
complicated ingewikkeld
simple gemakkelijk
now nu
later later
long lang
short kort
interesting interessant
boring saai
normal normaal
strange vreemd
outside buiten
inside binnen
the entrance de ingang
the exit de uitgang
white wit
black zwart
expensive duur
cheap goedkoop
USEFUL VERBS
to walk lopen
to run rennen
to attach vastmaken
to detach losraken
to go up omhoog gaan
to go down naar beneden gaan
to increase verhogen
to decrease afnemen
to stop stoppen
to continue doorgaan
to take off opstijgen
to land landen
to put on aandoen
to remove verwijderen
to move forward vooruit gaan
to move back om terug te gaan
to forget vergeten
to remember onthouden
to show laten zien
to hide verstoppen
to save opslaan
to spend spenderen
to build bouwen
to destroy vernietigen
to arrive aankomen
to leave verlaten
to enter binnenkomen
to go out uitgaan
to laugh lachen
to cry huilen
to sell verkopen
to buy kopen
to break breken
to repair repareren
to lend lenen
to borrow lenen
to earn verdienen
to lose verliezen
to slow down vertragen
to speed up versnellen
to search zoeken
to find vinden
to pull trekken
to push duwen
to take nemen
to give geven
to wake up wakker worden
to fall asleep in slaap vallen
to hold vasthouden
to let go laten gaan
to turn on aanzetten
to turn off uitschakelen
to sell verkopen
to buy kopen
to send versturen
to receive ontvangen

➡️ More Dutch vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Dutch

The Most Common and Useful Dutch Adverbs

100 Most common Dutch adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Dutch language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Dutch with their translation in English. Ideal to help you boost your Dutch vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DUTCH
about over
absolutely absoluut
accidentally per ongeluk
actively actief
after na
almost bijna
also ook
always altijd
anytime altijd
anywhere overal
apparently blijkbaar
approximately ongeveer
around in de omgeving van
automatically automatisch
barely amper
blindness blindheid
briefly kort
calmly rustig
carefully voorzichtig
cautiously voorzichtig
certainly zeker
clearly duidelijk
comfortably comfortabel
commonly algemeen
completely volledig
constantly voortdurend
correctly correct
courageously moedig
curiously nieuwsgierig
currently momenteel
deliberately opzettelijk
delicately subtiel
desperately wanhopig
easily gemakkelijk
elsewhere ergens anders
enormously enorm
enough genoeg
everywhere overal
exactly precies
exceptionally buitengewoon
extremely extreem
finally tenslotte
formerly voorheen
fortunately gelukkig
frankly eerlijk gezegd
freely vrij
hard moeilijk
here hier
honestly eerlijk
immediately direct
inside binnen
lately de laatste tijd
long lang
loudly luid
more meer
mysteriously mysterieus
naturally van nature
needlessly onnodig
never nooit
normally normaal gesproken
now nu
nowhere nergens
obviously duidelijk
often vaak
only enkel en alleen
otherwise anders
outside buiten
patiently geduldig
perfectly perfect
perhaps misschien
personally persoonlijk
probably waarschijnlijk
quickly snel
quietly zachtjes
randomly willekeurig
rarely zelden
really echt
repeatedly herhaaldelijk
right away meteen
separately afzonderlijk
seriously ernstig
significantly aanzienlijk
silently stil
simply gewoon
slightly lichtelijk
slowly langzaam
sometimes soms
somewhere ergens
soon spoedig
standing staan
still nog altijd
strangely vreemd
strictly strikt
strongly sterk
stupidly dom
suddenly plotseling
surprisingly verrassend genoeg
then dan
there daar
together samen
unfortunately helaas
upside down ondersteboven
usually gebruikelijk
very erg
well goed
wrongly ten onrechte

➡️ More Dutch vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Dutch adverbs
list of useful Dutch adverbs
list of most important Dutch adverbs
common Dutch adverbs
most common adverbs in Dutch
most used adverbs in Dutch
basic adverbs in Dutch
most important adverbs in Dutch
important adverbs in Dutch
Dutch important adverbs
Dutch most important adverbs
100 most common adverbs in Dutch
100 most used Dutch adverbs
Commonly Used Dutch adverbs
Most Widely Used Dutch adverbs
Must-Know Dutch adverbs for Beginners

Categories
Dutch

The 100 Most Common Dutch Verbs

100 Most common Dutch verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Dutch language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Dutch with their translation in English. Ideal to help you boost your Dutch vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DUTCH
to accept te accepteren
to add toe te voegen
to allow om toe te staan
to answer om te antwoorden
to arrive om aan te komen
to ask om te vragen
to be te zijn
to become te worden
to believe om te geloven
to break om te breken
to bring mee te nemen
to buy om te kopen
to call om te bellen
to change om te veranderen
to choose om te kiezen
to clean schoon te maken
to close om te sluiten
to come komt nog
to come back om terug te komen
to continue om verder te gaan
to cook om te koken
to count om te tellen
to cry om te huilen
to cut om te snijden
to decide om te beslissen
to do te doen
to drive om te rijden
to eat om te eten
to enter om deel te nemen
to exist te bestaan
to explain om uit te leggen
to fall om te vallen
to fall asleep om in slaap te vallen
to find Zoeken naar
to finish om af te ronden
to fly om te vliegen
to follow om te volgen
to forget om te vergeten
to get off om uit te stappen
to get out om eruit te komen
to give Om te geven
to go om te gaan
to have te hebben
to hear om te horen
to help om te helpen
to hold om vast te houden
to keep te houden
to know om te weten
to laugh om te lachen
to learn Om te leren
to leave om te vertrekken
to listen om te luisteren
to live om te leven
to look like om eruit te zien als
to look om te kijken
to lose te verliezen
to love om lief te hebben
to make te maken
to meet om elkaar te ontmoeten
to need om nodig te hebben
to open om te openen
to pay te betalen
to play om te spelen
to prepare ter voorbereiding
to prevent om te voorkomen
to put om te zetten
to read om te lezen
to recall terug te roepen
to receive te ontvangen
to recognize te herkennen
to refuse te weigeren
to remember om te onthouden
to repeat te herhalen
to rest om te rusten
to return om terug te keren
to run om uit te voeren
to say om te zeggen
to search om te zoeken
to see Om te zien
to sell te verkopen
to send om te verzenden
to shoot om te schieten
to show om te tonen
to sing om te zingen
to sit down om te gaan zitten
to sleep om te slapen
to start om te beginnen
to stay om te verblijven
to stop om te stoppen
to succeed om te slagen
to switch off om uit te schakelen
to take te nemen
to talk om te praten
to taste naar smaak
to think om na te denken
to throw om te gooien
to touch om aan te raken
to try Om te proberen
to turn om te draaien
to turn on om in te schakelen
to understand om te begrijpen
to use te gebruiken
to wait om te wachten
to wake up om wakker te worden
to walk om te lopen
to want om te willen
to wash up om af te wassen
to wear Om te dragen
to win om te winnen
to work naar het werk
to write Schrijven

➡️ More Dutch vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Dutch verbs
list of useful Dutch verbs
list of most important Dutch verbs
common Dutch verbs
most common verbs in Dutch
most used verbs in Dutch
basic verbs in Dutch
most important verbs in Dutch
important verbs in Dutch
Dutch important verbs
Dutch most important verbs
100 most common verbs in Dutch
100 most used Dutch verbs
Commonly Used Dutch Verbs
Most Widely Used Dutch Verbs
Must-Know Dutch Verbs for Beginners

Categories
Uncategorized

Learn Basic Dutch | Greetings and Introductions

Dutch Greetings and Introductions

– Essential words and phrases to know –

_

Learn the essentials of Dutch easily with this vocabulary list that contains all the most basic words and phrases used in Dutch for greetings and Introductions, with their english translations. If you’re a beginner, it will come in handy to review or learn Dutch by yourself before traveling, or if you want to enrich and improve your Dutch vocabulary to better express yourself in writing and speaking!

Do you spot any errors or want to add a vocabulary word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DUTCH
Hello Hallo
Good morning! Goedemorgen!
Good afternoon! Goedemiddag!
Hi Hoi
Good evening Goedenavond
Good night Welterusten
Sleep well Welterusten
How are you? Hoe gaat het met je?
I’m fine, thank you. Alles goed, bedankt.
How about you? En jij?
Nice to meet you. Aangenaam kennis te maken.
Nice to meet you too. Ook leuk jou te ontmoeten.
Likewise Insgelijks
It’s good to see you. Het is goed om je te zien.
Nice to see you again. Fijn om je nog eens te zien.
Pleased to meet you. Prettig kennis met U te maken.
How nice to see you! Wat leuk je te zien!
What’s up? Hoe gaat het?
What brings you here? Wat brengt jou hier?
When you’re leaving
Goodbye Tot ziens
I hope we’ll meet again. Ik hoop dat we elkaar nog eens zullen ontmoeten.
I’ve got to go. Ik moet gaan.
It was good meeting you. Het was goed je te ontmoeten.
It was great seeing you again. Het was geweldig om je weer te zien.
It was great to catch up! Het was geweldig om bij te praten!
See you again sometime. Ik zie je nog wel een keer.
See you in the morning Ik zie je morgenochtend
See you later Tot ziens
See you soon Tot ziens
See you tomorrow Tot morgen
See you tonight Zie je vanavond
Sleep well Welterusten
Take care. Wees voorzichtig.
Other greetings
Bless you Zegen u
Cheers! Proost!
Farewell Afscheid
Good luck! Veel geluk!
Talk to you soon Spreek je snel
Welcome Welkom
Well done! Goed gedaan!

➡️ More Dutch vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites