Categories
Lithuanian

Useful Lithuanian Words – Contrary Words

Learn Lithuanian Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Lithuanian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Lithuanian with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Lithuanian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH LITHUANIAN
young jaunas
old senas
empty tuščia
full pilnas
vertical vertikaliai
horizontal horizontaliai
useful naudinga
useless nenaudingas
a city miestas
a village kaimas
a question klausimas
an answer atsakymas
sad liūdnas
happy laimingas
all visi
nothing nieko
a teacher mokytojas
a student studentas
early anksti
late vėlai
open atviras
closed uždaryta
first pirmas
last paskutinis
secure saugus
dangerous pavojingas
near šalia
far toli
sugar cukraus
salt druskos
dry sausas
wet šlapias
often dažnai
rarely retai
always visada
never niekada
same tas pats
different skirtinga
dirty purvinas
clean švarus
the evening vakaras
the morning rytas
small mažas
large didelis
rich turtingas
poor vargšas
the ceiling lubos
the floor grindys
animal gyvūnas
human žmogus
guilty kaltas
innocent nekaltas
here čia
there ten
hunger alkis
the thirst troškulys
the sun saulė
the moon mėnulis
the sister sesuo
the brother brolis
slow lėtas
fast greitas
before prieš
after po to
heavy sunkus
light šviesos
old senas
new naujas
easy lengva
difficult sunku
start pradėti
finish baigti
friend draugas
enemy priešas
yesterday vakar
tomorrow rytoj
cold šalta
hot karšta
right teisingai
left paliko
a woman moteris
a man vyras
inside viduje
outside lauke
strong stiprus
weak silpnas
soft minkštas
hard sunku
a lot daug
a little truputį
up aukštyn
down žemyn
exactly tiksliai
probably tikriausiai
married vedęs
single viengungis
noisy triukšminga
quiet tylus
complicated sudėtingas
simple paprastas
now dabar
later vėliau
long ilgai
short trumpas
interesting įdomus
boring nuobodu
normal normalus
strange keista
outside lauke
inside viduje
the entrance įėjimas
the exit išėjimas
white baltas
black juodas
expensive brangus
cheap pigu
USEFUL VERBS
to walk vaikščioti
to run bėgti
to attach pridėti
to detach atsiskirti
to go up pakilti
to go down leistis žemyn
to increase padidinti
to decrease sumažinti
to stop sustoti
to continue tęsti
to take off nuimti
to land nusileisti
to put on padėti ant
to remove pašalinti
to move forward judėti į priekį
to move back judėti atgal
to forget pamiršti
to remember prisiminti
to show parodyti
to hide paslėpti
to save išsaugoti
to spend isleisti
to build statyti
to destroy sunaikinti
to arrive atvykti
to leave palikti
to enter įeiti
to go out išeiti
to laugh juoktis
to cry verkti
to sell parduoti
to buy pirkti
to break sulaužyti
to repair sutaisyti
to lend skolinti
to borrow pasiskolinti
to earn uždirbti
to lose prarasti
to slow down sulėtinti
to speed up pagreitinti
to search ieškoti
to find rasti
to pull traukti
to push stumti
to take paimti
to give duoti
to wake up atsibusti
to fall asleep užmigti
to hold laikyti
to let go paleisti
to turn on įjungti
to turn off išjungti
to sell parduoti
to buy pirkti
to send išsiūsti
to receive gauti

➡️ More Lithuanian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: