Categories
Finnish

The Most Common and Useful Finnish Adverbs

100 Most common Finnish adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Finnish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Finnish with their translation in English. Ideal to help you boost your Finnish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FINNISH
about noin
absolutely ehdottomasti
accidentally vahingossa
actively aktiivisesti
after jälkeen
almost melkein
also myös
always aina
anytime milloin vain
anywhere missä vain
apparently ilmeisesti
approximately suunnilleen
around noin
automatically automaattisesti
barely tuskin
blindness sokeutta
briefly lyhyesti
calmly rauhallisesti
carefully huolellisesti
cautiously varovasti
certainly varmasti
clearly selvästi
comfortably mukavasti
commonly yleisesti
completely täysin
constantly jatkuvasti
correctly oikein
courageously rohkeasti
curiously uteliaasti
currently tällä hetkellä
deliberately tarkoituksella
delicately hienovaraisesti
desperately epätoivoisesti
easily helposti
elsewhere muualla
enormously valtavasti
enough tarpeeksi
everywhere kaikkialla
exactly tarkalleen
exceptionally poikkeuksellisesti
extremely erittäin
finally vihdoinkin
formerly aiemmin
fortunately onneksi
frankly avoimesti
freely vapaasti
hard kovaa
here tässä
honestly rehellisesti
immediately heti
inside sisällä
lately viime aikoina
long pitkä
loudly äänekkäästi
more lisää
mysteriously mystisesti
naturally luonnollisesti
needlessly tarpeettomasti
never ei milloinkaan
normally yleensä
now nyt
nowhere ei mihinkään
obviously ilmeisesti
often usein
only vain
otherwise muuten
outside ulkopuolella
patiently kärsivällisesti
perfectly täydellisesti
perhaps kenties
personally henkilökohtaisesti
probably todennäköisesti
quickly nopeasti
quietly hiljaa
randomly satunnaisesti
rarely harvoin
really todella
repeatedly toistuvasti
right away heti
separately erikseen
seriously vakavasti
significantly merkittävästi
silently hiljaa
simply yksinkertaisesti
slightly hieman
slowly hitaasti
sometimes joskus
somewhere jonnekin
soon pian
standing seisomassa
still edelleen
strangely oudosti
strictly tiukasti
strongly voimakkaasti
stupidly tyhmästi
suddenly yhtäkkiä
surprisingly yllättävän
then sitten
there siellä
together yhdessä
unfortunately valitettavasti
upside down ylösalaisin
usually yleensä
very erittäin
well hyvin
wrongly väärin

➡️ More Finnish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Finnish adverbs
list of useful Finnish adverbs
list of most important Finnish adverbs
common Finnish adverbs
most common adverbs in Finnish
most used adverbs in Finnish
basic adverbs in Finnish
most important adverbs in Finnish
important adverbs in Finnish
Finnish important adverbs
Finnish most important adverbs
100 most common adverbs in Finnish
100 most used Finnish adverbs
Commonly Used Finnish adverbs
Most Widely Used Finnish adverbs
Must-Know Finnish adverbs for Beginners