Categories
Turkish

Turkish Vocabulary List • Colors and shapes

Turkish Vocabulary: Colors and shapes

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Turkish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Turkish with their translation in English, on the topic of colors and shapes. Ideal to help you boost your Turkish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH TURKISH
THE COLORS RENKLER
a color bir renk
white beyaz
black siyah
gray gri
yellow sarı
orange portakal
green yeşil
blue mavi
red kırmızı
brown kahverengi
beige bej
purple mor
mauve le -ylak
pink pembe
dark koyu
golden altın
silver gümüş
THE SHAPES ŞEKİLLER
a pyramid bir piramit
a square bir kare
a circle bir daire
a triangle üçgen
a rectangle dikdörtgen
a star bir yıldız
a line bir satır
an arrow bir ok
a heart bir kalp
a crescent hilal

➡️ More Turkish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Turkish

Essential Turkish Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Turkish Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Turkish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Turkish with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Turkish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH TURKISH
DAYS OF THE WEEK HAFTANIN GÜNLERİ
Monday Pazartesi
Tuesday Salı
Wednesday Çarşamba
Thursday Perşembe
Friday Cuma
Saturday Cumartesi
Sunday Pazar
THE MONTHS AYLAR
January Ocak
February Şubat
March Mart
April Nisan
May Mayıs
June Haziran
July Temmuz
August Ağustos
September Eylül
October Ekim
November Kasım
December Aralık
THE SEASONS MEVSİMLER
Spring Bahar
Summer Yaz
Autumn Sonbahar mevsimi
Winter Kış mevsimi
WHEN ? NE ZAMAN ?
before önceki
after sonrasında
soon yakında
this month bu ay
this year bu yıl
this week bu hafta
from time to time zamandan zamana
already çoktan
today bugün
tomorrow yarın
yesterday dün
last night dün gece
the day before yesterday dünden önceki gün
a long time ago uzun zaman önce
a week ago bir hafta önce
never asla
next year gelecek yıl
next time bir dahaki sefer
next week gelecek hafta
next month gelecek ay
last year geçen yıl
last month geçen ay
last week geçen hafta
in the morning sabahleyin
in the afternoon öğleden sonra
in the evening akşam
the day gün
now şimdi
later sonra
immediately hemen
sometimes bazen
rarely seyrek
recently geçenlerde
frequently sık sık
often sıklıkla
very often çok sık
slowly yavaşça
quickly hızlı bir şekilde
late geç
early erken
always her zaman
every day her gün
right away derhal
all the time her zaman
all day long tüm gün boyunca
a holiday bir tatil
a month bir ay
a year bir yıl
an hour bir saat
a minute bir dakika
a week bir hafta

➡️ More Turkish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Turkish

Learn Turkish Vocabulary • Travel and tourism

Turkish Vocabulary: Travel and tourism

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Turkish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Turkish with their translation in English, on the topic of travel and tourism. Ideal to help you boost your Turkish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH TURKISH
travel yolculuk
tourism turizm
a hotel bir otel
on time zamanında
late geç
the airport havaalanı
landing iniş
take-off çıkarmak
the air conditioning klima
the distance mesafe
the customs gümrük
the border sınır
the train station tren istasyonu
the bus station otobüs durağı
a ticket bir bilet
the reception resepsiyon
the reservation rezervasyon
the road yol
a highway bir otoyol
the plane uçak
by plane uçakla
the bus otobus
the taxi taksi
the train tren
the car araba
a helicopter bir helikopter
the sign işaret
the parking lot park yeri
the passport pasaport
the seat koltuk
the toilet tuvalet
the sunglasses güneş gözlüğü
a key anahtar
a camera bir kamera
one way ticket tek yönlü bilet
a return ticket bir dönüş bileti
a ticket office bir bilet gişesi
an accommodation konaklama
a pillow bir yastık
a blanket battaniye
a sleeping bag uyku tulumu
a luggage bagaj
a bag bir çanta
a backpack bir sırt çantaşı
an information bir bilgi
a tourist bir turist
a vaccine bir aşı
an insurance bir sigorta
a postcard posta kartı
an itinerary bir güzergah
a destination bir hedef
a flashlight bir el feneri
an electrical outlet bir elektrik prizi
a tent bir çadır
a suitcase bir bavul
to visit ziyaret etmek
to travel seyahat etmek
to rent kiralamak
to leave ayrılmak
to cancel iptal etmek
to cancel a reservation bir rezervasyonu iptal etmek
to photograph fotoğrafa
the wind rüzgar
the snow kar
the rain yağmur
the storm fırtına
the sun güneş
the sea deniz
a mountain bir dağ
a lake göl
a national park bir ulusal park
a country bir ülke
a forest bir orman
a cave mağara
an island bir ada
a beach sahil
the nature doğa
the landscape kara parçası
sun cream güneş kremi
a towel bir havlu

➡️ More Turkish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Turkish

Useful Turkish Words – Contrary Words

Learn Turkish Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Turkish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Turkish with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Turkish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH TURKISH
young genç
old eskimiş
empty boş
full tam dolu
vertical dikey
horizontal yatay
useful kullanışlı
useless faydasız
a city bir şehir
a village bir köy
a question bir soru
an answer bir cevap
sad üzgün
happy mutlu
all tüm
nothing hiç bir şey
a teacher öğretmen
a student bir öğrenci
early erken
late geç
open açık
closed kapalı
first ilk
last geçen
secure güvenli
dangerous tehlikeli
near yakın
far uzak
sugar şeker
salt tuz
dry kuru
wet ıslak
often sıklıkla
rarely seyrek
always her zaman
never asla
same aynı
different farklı
dirty kirli
clean temiz
the evening akşam
the morning sabah
small küçük
large büyük
rich zengin
poor yoksul
the ceiling tavan
the floor zemin
animal hayvan
human insan
guilty suçlu
innocent masum
here burada
there orada
hunger açlık
the thirst susuzluk
the sun güneş
the moon ay
the sister kızkardeş
the brother kardeş
slow yavaş
fast hızlı
before önceki
after sonrasında
heavy ağır
light ışık
old eskimiş
new yeni
easy kolay
difficult zor
start başlat
finish bitiş
friend arkadaş
enemy düşman
yesterday dün
tomorrow yarın
cold soğuk
hot sıcak
right sağ
left ayrıldı
a woman bir kadın
a man bir adam
inside içeri
outside dışarıda
strong kuvvetli
weak güçsüz
soft yumuşak
hard sert
a lot çok fazla
a little bir miktar
up yukarı
down aşağı
exactly kesinlikle
probably muhtemelen
married evli
single bekar
noisy gürültülü
quiet sessizlik
complicated karmaşık
simple basit
now şimdi
later sonra
long uzun
short kısa
interesting ilginç
boring sıkıcı
normal normal
strange garip
outside dışarıda
inside içeri
the entrance giriş
the exit çıkış
white beyaz
black siyah
expensive masraflı
cheap ucuz
USEFUL VERBS
to walk yürümek
to run koşmak
to attach eklemek için
to detach ayırmak
to go up kadar gitmek
to go down aşağı inmek
to increase artırmak
to decrease azaltmak için
to stop durdurmak
to continue devam etmek
to take off kalkmak
to land karaya çıkmak
to put on giymek
to remove ayırmak
to move forward ileriye gitmek
to move back geri gitmek
to forget unutmak
to remember hatırlamak
to show göstermek için
to hide gizlemek
to save kaydetmek
to spend harcamak
to build inşa etmek
to destroy yok etmek
to arrive varmak
to leave ayrılmak
to enter girmek
to go out dışarı çıkmak
to laugh kahkaha atmak
to cry ağlamak
to sell satmak
to buy satın almak
to break kırmak
to repair tamir etmek
to lend ödünç vermek
to borrow ödünç almak
to earn kazanmak
to lose kaybetmek
to slow down yavaşlamak
to speed up hızlandırmak için
to search aramak
to find bulmak
to pull çekmek
to push itmek
to take almak
to give vermek
to wake up uyanmak
to fall asleep uyuya kalmak
to hold tutmak
to let go bırakmak
to turn on açmak
to turn off kapatmak
to sell satmak
to buy satın almak
to send göndermek
to receive almak

➡️ More Turkish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Turkish

Turkish Vocabulary (PDF): The human body, head and face

Turkish Vocabulary: The human body, head and face

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Turkish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Turkish with their translation in English, on the topic of the human body, head and face. Ideal to help you boost your Turkish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH TURKISH
the head kafa
the face yüz
the mouth ağız
the throat boğaz
the cheek yanak
the tongue dil
the lips dudaklar
the jaw çene
the neck boyun
the forehead alın
the chin çene
the nose burun
the hair saç
the eyes gözler
a tooth bir diş
the hair saç
an ear kulak
a mustache bıyık
a beard bir sakal
the skin cilt
the shoulder omuz
the forearm ön kol
the wrist bilek
an arm bir kol
the arms kollar
the elbow dirsek
a hand bir el
a thumb bir başparmak
the fingers parmaklar
the belly göbek
the chest göğüs
the back arka
the breasts göğüsler
the buttocks kalçalar
the foot ayak
the heel topuk
the knee diz
the leg bacak
the thigh kalça
a toe ayak parmağı
the stomach karın
the brain beyin
the lungs akciğerler
the skeleton iskelet
a bone kemik
the skull kafatası
a muscle bir kas

➡️ More Turkish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Turkish

Turkish Vocabulary for Beginners: The city and public places

Turkish Vocabulary: The city and public places

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Turkish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Turkish with their translation in English, on the topic of the city and public places. Ideal to help you boost your Turkish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH TURKISH
a city bir şehir
the suburbs banliyö
the capital başkent
the crowd kalabalık
the police polis
the pollution kirlilik
the firemen itfaiyeci
the toilets tuvaletler
clean temiz
dirty kirli
safe güvenli
quiet sessizlik
an apartment bir apartman
a bus stop otobüs durağı
a bar bir bar
a post office postane
a shopping center bir alışveriş merkezi
a city center bir şehir merkezi
a castle kale
a cemetery bir mezarlık
a cinema sinema
a police station bir polis karakolu
a dentist bir diş doktoru
an atm bir bankamatik
a traffic jam trafik sıkışıklığı
a garage garaj
a skyscraper bir gökdelen
a hospital bir hastane
a hotel bir otel
a building bir bina
an apartment bir apartman
a store bir dükkan
a market bir pazar
a doctor doktor
a subway bir metro
a monument bir anıt
a museum bir müze
a park bir park
a parking lot bir otopark
a bridge bir köprü
a neighborhood bir mahalle
a restaurant bir restoran
a stadium stadyum
a supermarket bir süpermarket
a theater bir tiyatro
a sidewalk bir kaldırım
a village bir köy
a neighbor bir komşu
a zoo bir hayvanat bahçesi
a bank bir banka
a library bir kütüphane
a cathedral bir katedral
a school bir okul
a church kilise
a queue sıra
a fountain bir çeşme
a train station bir tren istasyonu
a bus station otobüs durağı
a bookstore kitapçı
a mosque cami
a pharmacy bir eczane
a swimming pool yüzme havuzu
a bicycle path bir bisiklet yolu
a pedestrian street bir yaya caddesi
a street bir cadde
a main street bir ana cadde
an alley bir sokak
an avenue bir cadde
a highway bir otoyol
a gas station bir benzin istasyonu
a statue bir heykel
a synagogue bir sinagog
a university bir üniversite
a factory bir fabrika
a garbage can bir çöp tenekesi
a prison bir hapishane

➡️ More Turkish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Turkish

Basic Turkish Vocabulary: Family and friends

Turkish Vocabulary: Family and friends

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Turkish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Turkish with their translation in English, on the topic of family and friends. Ideal to help you boost your Turkish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH TURKISH
the great-grandfather büyük büyükbaba
the great grandmother büyük büyükanne
the grandfather büyükbaba
the grandmother büyükanne
the grandson Torun
the granddaughter Torun
the grandchildren torunlar
the father baba
the mother anne
the parents ebeveyn
the child çocuk
the children çocuklar
the son oğul
the daughter kız
a baby bir bebek
a teenager Bir genç
the adults yetişkinler
the brother kardeş
the sister kızkardeş
half-brother üvey erkek kardeş
half-sister üvey kardeş
a twin ikiz
the uncle amca
the aunt teyze
the cousin kuzen
the nephew yeğen
the niece yeğen
a friend bir arkadaş
the boyfriend erkek arkadaş
the girlfriend kızarkadaş
the fiancé nişanlı
the groom damat
the husband koca
the wife
the parents-in-law kayınpeder
father-in-law kayınpeder
the mother-in-law kaynana
the brother-in-law kayınbirader
the sister-in-law baldızı
the son-in-law damadı
the daughter-in-law gelin
a family member bir aile üyesi
adopted kabul edilen
only son tek oğul

➡️ More Turkish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Turkish

The Most Common Adjectives in Turkish

100 Most common Turkish adjectives list

– Basic & Useful adjectives list –

_

Want to learn the Turkish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adjectives in Turkish with their translation in English. Ideal to help you boost your Turkish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adjective to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH TURKISH
a lot çok fazla
accurate kesin
bad kötü
beautiful güzel
big büyük
boring sıkıcı
brave cesur
broken bozuldu
clumsy sakar
cold soğuk
colorful renkli
comfortable rahat
complicated karmaşık
crazy deli
curious Meraklı
cute Sevimli
dangerous tehlikeli
dark karanlık
dead ölü
deep derin
delicious lezzetli
different farklı
dirty kirli
disgusting mide bulandırıcı
dry kuru
easy kolay
edible yenilebilir
effective etkili
elegant zarif
empty boş
excellent harika
excited heyecanlı
exciting heyecan verici
famous tanınmış
far uzak
fast hızlı
first ilk
forbidden yasaklı
friendly arkadaş canlısı
full tam dolu
fun eğlence
funny eğlenceli
good iyi
great İyi
heavy ağır
high yüksek
honest açık sözlü
huge Kocaman
immediate hemen
important önemli
impossible imkansız
incredible inanılmaz
innocent masum
intelligent zeki
interesting ilginç
international Uluslararası
jealous kıskanç
lazy tembel
legal yasal
long uzun
many birçok
mysterious gizemli
narrow dar
necessary gerekli
new yeni
nice Güzel
noisy gürültülü
official resmi
old eskimiş
open açık
ordinary sıradan
passionate tutkulu
patient hasta
perfect mükemmel
polluted kirli
poor yoksul
popular popüler
possible mümkün
powerful güçlü
precious değerli
quiet sessizlik
rare nadir
rich zengin
romantic romantik
rotten çürük
sad üzgün
scary korkutucu
set Ayarlamak
short kısa
shy utangaç
sick hasta
silent sessiz
similar benzer
simple basit
slow yavaş
small küçük
solid sağlam
special özel
strange garip
strong kuvvetli
stubborn inatçı
sympathetic sempatik
tedious sıkıcı
thick kalın
thin ince
tiny çok küçük
tired yorgun
traditional geleneksel
unique benzersiz
warm ılık
weak güçsüz
weird garip
wet ıslak
worst en kötü
young genç

➡️ More Turkish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Turkish adjectives
list of useful Turkish adjectives
list of most important Turkish adjectives
common Turkish adjectives
most common adjectives in Turkish
most used adjectives in Turkish
basic adjectives in Turkish
most important adjectives in Turkish
important adjectives in Turkish
Turkish important adjectives
Turkish most important adjectives
100 most common adjectives in Turkish
100 most used Turkish adjectives
Commonly Used Turkish adjectives
Most Widely Used Turkish adjectives
Must-Know Turkish adjectives for Beginners

Categories
Turkish

The Most Common and Useful Turkish Adverbs

100 Most common Turkish adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Turkish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Turkish with their translation in English. Ideal to help you boost your Turkish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH TURKISH
about hakkında
absolutely kesinlikle
accidentally yanlışlıkla
actively aktif
after sonra
almost hemen hemen
also de
always her zaman
anytime her zaman
anywhere hiçbir yere
apparently anlaşılan
approximately yaklaşık
around etrafında
automatically otomatik olarak
barely ancak
blindness körlük
briefly kısaca
calmly sakin
carefully dikkatlice
cautiously dikkatli
certainly kesinlikle
clearly açıkça
comfortably rahat
commonly genellikle
completely tamamen
constantly sürekli
correctly doğru
courageously cesurca
curiously merakla
currently şu anda
deliberately kasten
delicately ince
desperately umutsuz -ca
easily kolayca
elsewhere başka
enormously derece
enough yeterli
everywhere her yerde
exactly tam
exceptionally son derece
extremely son derece
finally nihayet
formerly eskiden
fortunately iyi ki
frankly açıkçası
freely serbestçe
hard sert
here burada
honestly dürüst
immediately hemen
inside içinde
lately son zamanlarda
long uzun
loudly yüksek sesle
more daha
mysteriously gizemli
naturally doğal
needlessly gerek -siz
never hiç
normally normal
now şimdi
nowhere hiçbir yere
obviously açıkçası
often sık sık
only sadece
otherwise yoksa
outside dışarı
patiently sabırla
perfectly mükemmel
perhaps belki
personally şahsen
probably muhtemelen
quickly hızla
quietly sessiz -ce
randomly rasgele
rarely nadiren
really gerçekten
repeatedly defalarca
right away hemen
separately ayrı ayrı
seriously cidden
significantly önemli ölçü -de
silently sessiz -ce
simply sadece
slightly biraz
slowly yavaş yavaş
sometimes bazen
somewhere bir yerde
soon yakında
standing ayakta
still hâlâ
strangely garip
strictly kesinlikle
strongly güçlü
stupidly aptal -ca
suddenly aniden
surprisingly şaşırtıcı
then sonra
there orada
together beraber
unfortunately maalesef
upside down ters
usually genelde
very çok
well kuyu
wrongly yanlış

➡️ More Turkish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Turkish adverbs
list of useful Turkish adverbs
list of most important Turkish adverbs
common Turkish adverbs
most common adverbs in Turkish
most used adverbs in Turkish
basic adverbs in Turkish
most important adverbs in Turkish
important adverbs in Turkish
Turkish important adverbs
Turkish most important adverbs
100 most common adverbs in Turkish
100 most used Turkish adverbs
Commonly Used Turkish adverbs
Most Widely Used Turkish adverbs
Must-Know Turkish adverbs for Beginners

Categories
Turkish

The 100 Most Common Turkish Verbs

100 Most common Turkish verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Turkish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Turkish with their translation in English. Ideal to help you boost your Turkish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH TURKISH
to accept kabul etmek
to add eklemek için
to allow izin vermek için
to answer cevap vermek için
to arrive varmak için
to ask sormak için
to be olmak
to become olmak
to believe inanmak
to break kırmak için
to bring getirmek için
to buy satın almak için
to call aramak için
to change değiştirmek için
to choose seçmek için
to clean temizlemek için
to close kapatmak için
to come gelmek için
to come back geri gelmek için
to continue devam etmek için
to cook yemek pişirmek için
to count saymak için
to cry ağlamak için
to cut kesmek için
to decide karar vermek
to do yapmak için
to drive sürmek için
to eat yemek için
to enter girmek için
to exist var olmak
to explain açıklamak için
to fall düşmek için
to fall asleep uykuya dalmak
to find Bulunacak olan
to finish bitirmek için
to fly uçmak için
to follow takip etmek için
to forget unutmak
to get off inmek için
to get out dışarı çıkmak için
to give Vermek
to go gitmek için
to have sahip olmak
to hear duymak için
to help yardım etmek için
to hold tutmak için
to keep tutmak için
to know Bilmek
to laugh gülmek
to learn Öğrenmek
to leave Ayrılmak
to listen dinlemek için
to live yaşamak için
to look like gibi görünmek
to look bakmak için
to lose kaybetmek
to love sevmek
to make yapmak için
to meet tanışmak için
to need ihtiyaç duymak
to open açmak için
to pay ödemek için
to play oynamak için
to prepare hazırlanmak için
to prevent önlemek için
to put koymak için
to read okumak için
to recall hatırlamak için
to receive almak için
to recognize tanımak için
to refuse reddetmek
to remember hatırlamak
to repeat tekrarlamak için
to rest dinlenmek için
to return geri dönmek için
to run çalıştırmak için
to say demek
to search aramak için
to see Görmek
to sell satmak için
to send göndermek için
to shoot ateş etmek için
to show göstermek için
to sing şarkı söylemek için
to sit down oturmak için
to sleep uyumak için
to start başlamak için
to stay kalmak için
to stop durdurmak için
to succeed başarılı olmak
to switch off kapatmak için
to take almak için
to talk konuşmak için
to taste tatmak için
to think düşünmek
to throw atmak için
to touch dokunmak için
to try Denemek
to turn dönmek için
to turn on açmak için
to understand anlamak
to use kullanmak için
to wait beklemek için
to wake up uyanmak için
to walk yürümek için
to want İstemek
to wash up yıkamak için
to wear Giymek
to win kazanmak için
to work çalışmak için
to write Yazmak

➡️ More Turkish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Turkish verbs
list of useful Turkish verbs
list of most important Turkish verbs
common Turkish verbs
most common verbs in Turkish
most used verbs in Turkish
basic verbs in Turkish
most important verbs in Turkish
important verbs in Turkish
Turkish important verbs
Turkish most important verbs
100 most common verbs in Turkish
100 most used Turkish verbs
Commonly Used Turkish Verbs
Most Widely Used Turkish Verbs
Must-Know Turkish Verbs for Beginners