Categories
Hungarian

The Most Common Adjectives in Hungarian

100 Most common Hungarian adjectives list

– Basic & Useful adjectives list –

_

Want to learn the Hungarian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adjectives in Hungarian with their translation in English. Ideal to help you boost your Hungarian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adjective to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH HUNGARIAN
a lot nagyon
accurate pontos
bad rossz
beautiful szép
big nagy
boring unalmas
brave bátor
broken törött
clumsy ügyetlen
cold hideg
colorful színes
comfortable kényelmes
complicated bonyolult
crazy őrült
curious kíváncsi
cute aranyos
dangerous veszélyes
dark sötét
dead halott
deep mély
delicious finom
different különböző
dirty piszkos
disgusting undorító
dry száraz
easy könnyen
edible ehető
effective hatékony
elegant elegáns
empty üres
excellent kiváló
excited izgatott
exciting izgalmas
famous híres
far messze
fast gyors
first első
forbidden tiltott
friendly barátságos
full teljes
fun szórakoztató
funny vicces
good
great nagy
heavy nehéz
high magas
honest becsületes
huge hatalmas
immediate azonnali
important fontos
impossible lehetetlen
incredible hihetetlen
innocent ártatlan
intelligent intelligens
interesting érdekes
international nemzetközi
jealous irigy
lazy lusta
legal jogi
long hosszú
many sok
mysterious rejtélyes
narrow keskeny
necessary szükséges
new új
nice szép
noisy zajos
official hivatalos
old régi
open nyisd ki
ordinary rendes
passionate szenvedélyes
patient beteg
perfect tökéletes
polluted szennyezett
poor szegény
popular népszerű
possible lehetséges
powerful erős
precious értékes
quiet csendes
rare ritka
rich gazdag
romantic romantikus
rotten rothadt
sad szomorú
scary ijedős
set készlet
short rövid
shy félénk
sick beteg
silent csendes
similar hasonló
simple egyszerű
slow lassú
small kicsi
solid szilárd
special különleges
strange furcsa
strong erős
stubborn makacs
sympathetic szimpatikus
tedious unalmas
thick vastag
thin vékony
tiny apró
tired fáradt
traditional hagyományos
unique egyedi
warm meleg
weak gyenge
weird furcsa
wet nedves
worst legrosszabb
young fiatal

➡️ More Hungarian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Hungarian adjectives
list of useful Hungarian adjectives
list of most important Hungarian adjectives
common Hungarian adjectives
most common adjectives in Hungarian
most used adjectives in Hungarian
basic adjectives in Hungarian
most important adjectives in Hungarian
important adjectives in Hungarian
Hungarian important adjectives
Hungarian most important adjectives
100 most common adjectives in Hungarian
100 most used Hungarian adjectives
Commonly Used Hungarian adjectives
Most Widely Used Hungarian adjectives
Must-Know Hungarian adjectives for Beginners

Categories
Hungarian

Hungarian Vocabulary List • Colors and shapes

Hungarian Vocabulary: Colors and shapes

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Hungarian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Hungarian with their translation in English, on the topic of colors and shapes. Ideal to help you boost your Hungarian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH HUNGARIAN
THE COLORS A SZÍNEK
a color egy színt
white fehér
black fekete
gray szürke
yellow sárga
orange narancssárga
green zöld
blue kék
red piros
brown barna
beige bézs
purple lila
mauve mályvaszínű
pink rózsaszín
dark sötét
golden aranysárga
silver ezüst
THE SHAPES AZ FORMÁK
a pyramid egy piramis
a square egy négyzet
a circle egy kör
a triangle egy háromszög
a rectangle egy téglalap
a star a csillag
a line egy sor
an arrow egy nyíl
a heart szív
a crescent egy félhold

➡️ More Hungarian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Hungarian

Essential Hungarian Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Hungarian Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Hungarian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Hungarian with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Hungarian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH HUNGARIAN
DAYS OF THE WEEK A HÉT NAPJAI
Monday hétfő
Tuesday kedd
Wednesday szerda
Thursday csütörtök
Friday péntek
Saturday szombat
Sunday vasárnap
THE MONTHS A HÓNAPOK
January január
February február
March március
April április
May Lehet
June június
July július
August augusztus
September szeptember
October október
November november
December december
THE SEASONS AZ ÉVSZAKOK
Spring Tavaszi
Summer Nyár
Autumn Ősz
Winter Téli
WHEN ? MIKOR ?
before előtt
after után
soon hamar
this month ebben a hónapban
this year idén
this week ezen a héten
from time to time időről időre
already már
today ma
tomorrow holnap
yesterday tegnap
last night tegnap éjjel
the day before yesterday tegnapelőtt
a long time ago régen
a week ago egy hete
never soha
next year következő év
next time legközelebb
next week jövő héten
next month következő hónap
last year tavaly
last month múlt hónap
last week múlt hét
in the morning reggel
in the afternoon délután
in the evening este
the day a nap
now most
later a későbbiekben
immediately azonnal
sometimes néha
rarely ritkán
recently nemrég
frequently gyakran
often gyakran
very often nagyon gyakran
slowly lassan
quickly gyorsan
late késő
early korai
always mindig
every day minden nap
right away azonnal
all the time mindig
all day long egész nap
a holiday szabadság
a month egy hónap
a year egy év
an hour egy óra
a minute egy perc
a week egy hét

➡️ More Hungarian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Hungarian

Learn Hungarian Vocabulary • Travel and tourism

Hungarian Vocabulary: Travel and tourism

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Hungarian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Hungarian with their translation in English, on the topic of travel and tourism. Ideal to help you boost your Hungarian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH HUNGARIAN
travel utazás
tourism idegenforgalom
a hotel egy hotel
on time időben
late késő
the airport a repülőtér
landing leszállás
take-off levesz
the air conditioning a légkondicionálás
the distance a távolság
the customs a vámokat
the border a határ
the train station a vonatállomás
the bus station a buszmegálló
a ticket egy jegy
the reception a fogadás
the reservation a foglalás
the road az út
a highway egy autópálya
the plane a repülő
by plane repülővel
the bus a busz
the taxi a taxi
the train a vonat
the car az autó
a helicopter egy helikopter
the sign a jel
the parking lot a parkoló
the passport az útlevél
the seat az ülés
the toilet a wc-t
the sunglasses a napszemüveg
a key kulcs
a camera kamera
one way ticket egyirányú jegy
a return ticket egy retúrjegyet
a ticket office egy jegyiroda
an accommodation egy szállást
a pillow egy párna
a blanket egy takaró
a sleeping bag egy hálózsák
a luggage egy poggyász
a bag táska
a backpack hátizsák
an information egy információ
a tourist egy turista
a vaccine egy vakcina
an insurance egy biztosítást
a postcard képeslap
an itinerary egy útiterv
a destination egy úti cél
a flashlight egy zseblámpa
an electrical outlet egy elektromos aljzat
a tent sátor
a suitcase egy bőrönd
to visit meglátogatni
to travel utazni
to rent bérelni
to leave elhagyni
to cancel lemond
to cancel a reservation foglalás lemondásához
to photograph fényképezni
the wind a szél
the snow a hó
the rain az eső
the storm a vihar
the sun a nap
the sea a tenger
a mountain egy hegy
a lake egy tó
a national park nemzeti park
a country egy ország
a forest erdő
a cave egy barlang
an island egy sziget
a beach egy tengerpart
the nature a természet
the landscape a táj
sun cream naptej
a towel egy törülközőt

➡️ More Hungarian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Hungarian

Useful Hungarian Words – Contrary Words

Learn Hungarian Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Hungarian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Hungarian with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Hungarian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH HUNGARIAN
young fiatal
old régi
empty üres
full teljes
vertical függőleges
horizontal vízszintes
useful hasznos
useless hiábavaló
a city a város
a village egy falu
a question kérdés
an answer válasz
sad szomorú
happy boldog
all összes
nothing semmi
a teacher tanár
a student egy diák
early korai
late késő
open nyisd ki
closed zárva
first első
last utolsó
secure biztonságos
dangerous veszélyes
near közel
far messze
sugar cukor
salt
dry száraz
wet nedves
often gyakran
rarely ritkán
always mindig
never soha
same azonos
different különböző
dirty piszkos
clean tiszta
the evening este
the morning a reggel
small kicsi
large nagy
rich gazdag
poor szegény
the ceiling a mennyezeti
the floor a padló
animal állat
human emberi
guilty bűnös
innocent ártatlan
here itt
there ott
hunger éhség
the thirst a szomjúság
the sun a nap
the moon a hold
the sister a nővér
the brother a báty
slow lassú
fast gyors
before előtt
after után
heavy nehéz
light könnyű
old régi
new új
easy könnyen
difficult nehéz
start rajt
finish befejez
friend barátja
enemy ellenség
yesterday tegnap
tomorrow holnap
cold hideg
hot forró
right jobb
left bal
a woman egy nőt
a man egy férfi
inside belül
outside kívül
strong erős
weak gyenge
soft puha
hard kemény
a lot nagyon
a little egy kis
up fel
down le-
exactly pontosan
probably valószínűleg
married házas
single egyetlen
noisy zajos
quiet csendes
complicated bonyolult
simple egyszerű
now most
later a későbbiekben
long hosszú
short rövid
interesting érdekes
boring unalmas
normal normál
strange furcsa
outside kívül
inside belül
the entrance a bejárat
the exit a kijárat
white fehér
black fekete
expensive drága
cheap olcsó
USEFUL VERBS
to walk járni
to run futni
to attach csatolni
to detach leválni
to go up felmenni
to go down lemenni
to increase növelni
to decrease csökkenteni
to stop megállni
to continue folytatni
to take off levenni
to land landolni
to put on feltenni
to remove eltávolítani
to move forward hogy haladjunk előre
to move back visszaköltözni
to forget elfelejteni
to remember emlékezni
to show megmutatni
to hide elbújni
to save menteni
to spend költeni
to build építeni
to destroy elpusztítani
to arrive megérkezni
to leave elhagyni
to enter belépni
to go out kimenni
to laugh nevetni
to cry sírni
to sell eladni
to buy venni
to break törni
to repair megjavítani
to lend hitelezni
to borrow kölcsönkérni
to earn szerezni
to lose veszíteni
to slow down lelassítani
to speed up felgyorsítani
to search keresni
to find megtalálni
to pull húzni
to push tolni
to take elvenni
to give adni
to wake up felébredni
to fall asleep elaludni
to hold tartani
to let go elengedni
to turn on bekapcsolni
to turn off lekapcsolni
to sell eladni
to buy venni
to send küldeni
to receive kapni

➡️ More Hungarian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Hungarian

Hungarian Vocabulary (PDF): The human body, head and face

Hungarian Vocabulary: The human body, head and face

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Hungarian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Hungarian with their translation in English, on the topic of the human body, head and face. Ideal to help you boost your Hungarian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH HUNGARIAN
the head a fej
the face az arc
the mouth a száj
the throat a torok
the cheek az arcát
the tongue a nyelv
the lips az ajkak
the jaw az állkapocs
the neck a nyak
the forehead a homlok
the chin az áll
the nose az orr
the hair a haj
the eyes a szemek
a tooth egy fog
the hair a haj
an ear egy fül
a mustache egy bajusz
a beard szakáll
the skin a bőr
the shoulder a váll
the forearm az alkar
the wrist a csukló
an arm egy kar
the arms a karok
the elbow a könyök
a hand egy kéz
a thumb egy hüvelykujj
the fingers az ujjak
the belly a has
the chest a mellkas
the back a hátsó
the breasts a melleket
the buttocks a fenék
the foot a láb
the heel a sarok
the knee a kés
the leg a láb
the thigh a combot
a toe egy lábujj
the stomach a gyomor
the brain az agy
the lungs a tüdők
the skeleton a csontváz
a bone csont
the skull a koponya
a muscle egy izom

➡️ More Hungarian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Hungarian

Hungarian Vocabulary for Beginners: The city and public places

Hungarian Vocabulary: The city and public places

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Hungarian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Hungarian with their translation in English, on the topic of the city and public places. Ideal to help you boost your Hungarian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH HUNGARIAN
a city a város
the suburbs a külváros
the capital főváros
the crowd a tömeg
the police a rendőrség
the pollution a szennyezés
the firemen a tűzoltók
the toilets a wc-k
clean tiszta
dirty piszkos
safe biztonságos
quiet csendes
an apartment egy lakás
a bus stop buszmegálló
a bar bár
a post office egy posta
a shopping center egy bevásárlóközpont
a city center egy városközpont
a castle egy kastély
a cemetery egy temető
a cinema egy mozi
a police station rendőrség
a dentist egy fogorvos
an atm egy atm
a traffic jam forgalmi dugó
a garage egy garázs
a skyscraper egy felhőkarcoló
a hospital egy kórház
a hotel egy hotel
a building egy épület
an apartment egy lakás
a store egy bolt
a market egy piac
a doctor orvos
a subway egy metró
a monument egy emlékmű
a museum egy múzeum
a park a park
a parking lot egy parkoló
a bridge egy híd
a neighborhood egy környék
a restaurant egy étterem
a stadium egy stadion
a supermarket egy szupermarket
a theater egy színház
a sidewalk egy járda
a village egy falu
a neighbor egy szomszéd
a zoo egy állatkert
a bank bank
a library könyvtár
a cathedral katedrális
a school egy iskola
a church egy templom
a queue egy sor
a fountain egy szökőkút
a train station egy vonatállomás
a bus station egy buszpályaudvar
a bookstore egy könyvesbolt
a mosque egy mecset
a pharmacy egy gyógyszertár
a swimming pool medence
a bicycle path egy kerékpárút
a pedestrian street egy sétálóutca
a street egy utca
a main street egy főutca
an alley egy sikátor
an avenue egy sugárút
a highway egy autópálya
a gas station egy benzinkút
a statue egy szobor
a synagogue egy zsinagóga
a university egyetemi
a factory egy gyár
a garbage can egy szemeteskuka
a prison egy börtön

➡️ More Hungarian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Hungarian

Basic Hungarian Vocabulary: Family and friends

Hungarian Vocabulary: Family and friends

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Hungarian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Hungarian with their translation in English, on the topic of family and friends. Ideal to help you boost your Hungarian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH HUNGARIAN
the great-grandfather a dédapa
the great grandmother a dédnagymama
the grandfather A nagyapa
the grandmother a nagymama
the grandson az unoka
the granddaughter az unokája
the grandchildren az unokák
the father az apa
the mother az anya
the parents a szülők
the child a gyermek
the children a gyerekek
the son a fiú
the daughter a leány
a baby egy baba
a teenager egy tinédzser
the adults a felnőttek
the brother a testvér
the sister a nővér
half-brother féltestvér
half-sister Féltestvére
a twin egy iker
the uncle A bácsi
the aunt a néni
the cousin az unokatestvér
the cousin az unokatestvér
the nephew az unokaöccse
the niece az unokahúga
a friend egy barát
the boyfriend a barát
the girlfriend a barátnő
the fiancé a vőlegény
the groom A vőlegény
the husband a férj
the wife a feleség
the parents-in-law a szülők
father-in-law após
the mother-in-law az anyós
the brother-in-law a sógor
the sister-in-law a sógornő
the son-in-law a veje
the daughter-in-law a menyem
a family member egy családtag
adopted örökbe fogadott
only son egyetlen fia

➡️ More Hungarian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Hungarian

The Most Common and Useful Hungarian Adverbs

100 Most common Hungarian adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Hungarian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Hungarian with their translation in English. Ideal to help you boost your Hungarian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH HUNGARIAN
about ról ről
absolutely teljesen
accidentally véletlenül
actively aktívan
after után
almost majdnem
also is
always mindig
anytime bármikor
anywhere bárhol
apparently látszólag
approximately hozzávetőlegesen, körülbelül
around körül
automatically automatikusan
barely alig
blindness vakság
briefly röviden
calmly nyugodtan
carefully gondosan
cautiously óvatosan
certainly biztosan
clearly tisztán
comfortably kényelmesen
commonly általában
completely teljesen
constantly állandóan
correctly helyesen
courageously bátran
curiously kíváncsian
currently jelenleg
deliberately szándékosan
delicately finoman
desperately kétségbeesetten
easily könnyen
elsewhere máshol
enormously óriási mértékben
enough elég
everywhere mindenhol
exactly pontosan
exceptionally kivételesen
extremely rendkívül
finally végül
formerly korábban
fortunately szerencsére
frankly őszintén szólva
freely szabadon
hard kemény
here itt
honestly őszintén
immediately azonnal
inside belül
lately utóbbi időben
long hosszú
loudly hangosan
more több
mysteriously rejtélyesen
naturally természetesen
needlessly szükségtelenül
never soha
normally normális esetben
now most
nowhere most itt
obviously nyilvánvalóan
often gyakran
only csak
otherwise másképp
outside kívül
patiently türelmesen
perfectly tökéletesen
perhaps talán
personally személyesen
probably valószínűleg
quickly gyorsan
quietly csendesen
randomly véletlenszerűen
rarely ritkán
really igazán
repeatedly többször
right away azonnal
separately külön
seriously komolyan
significantly szignifikánsan
silently csendben
simply egyszerűen
slightly némileg
slowly lassan
sometimes néha
somewhere valahol
soon hamar
standing álló
still még mindig
strangely furcsán
strictly szigorúan
strongly erősen
stupidly hülyén
suddenly hirtelen
surprisingly meglepően
then akkor
there ott
together együtt
unfortunately sajnálatos módon
upside down fejjel lefelé
usually általában
very nagyon
well jól
wrongly helytelenül

➡️ More Hungarian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Hungarian adverbs
list of useful Hungarian adverbs
list of most important Hungarian adverbs
common Hungarian adverbs
most common adverbs in Hungarian
most used adverbs in Hungarian
basic adverbs in Hungarian
most important adverbs in Hungarian
important adverbs in Hungarian
Hungarian important adverbs
Hungarian most important adverbs
100 most common adverbs in Hungarian
100 most used Hungarian adverbs
Commonly Used Hungarian adverbs
Most Widely Used Hungarian adverbs
Must-Know Hungarian adverbs for Beginners

Categories
Hungarian

The 100 Most Common Hungarian Verbs

100 Most common Hungarian verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Hungarian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Hungarian with their translation in English. Ideal to help you boost your Hungarian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH HUNGARIAN
to accept elfogadni
to add hozzáadni
to allow megengedni
to answer válaszolni
to arrive megérkezni
to ask kérdezni
to be lenni
to become válni
to believe hinni
to break törni
to bring hozni
to buy venni
to call hívni
to change változtatni
to choose választani
to clean tisztítani
to close bezárni
to come jönni
to come back visszajönni
to continue folytatni
to cook főzni
to count számolni
to cry sírni
to cut vágni
to decide dönteni
to do csinálni
to drive vezetni
to eat enni
to enter belépni
to exist létezni
to explain megmagyarázni
to fall esni
to fall asleep elaludni
to find megtalálni
to finish befejezni
to fly repülni
to follow követni
to forget elfelejteni
to get off leszállni
to get out kijutni
to give adni
to go menni
to have birtokolni
to hear hallani
to help segíteni
to hold tartani
to keep tartani
to know tudni
to laugh nevetni
to learn tanulni
to leave elhagyni
to listen hallgatni
to live élni
to look like kinézni mint
to look nézni
to lose veszíteni
to love szeretni
to make csinálni
to meet találkozni
to need szükséges
to open kinyitni
to pay fizetni
to play játszani
to prepare felkészülni
to prevent megelőzni
to put rakni
to read olvasni
to recall visszahívni
to receive kapni
to recognize felismerni
to refuse elutasítani
to remember emlékezni
to repeat ismételni
to rest pihenni
to return visszatérni
to run futni
to say mondani
to search keresni
to see látni
to sell eladni
to send küldeni
to shoot lőni
to show megmutatni
to sing énekelni
to sit down leülni
to sleep aludni
to start kezdeni
to stay maradni
to stop megállni
to succeed sikerrel járni
to switch off kikapcsolni
to take elvenni
to talk beszélni
to taste megkóstolni
to think gondolkozni
to throw dobni
to touch megérinteni
to try megpróbálni
to turn fordulni
to turn on bekapcsolni
to understand megérteni
to use használni
to wait várni
to wake up felébredni
to walk járni
to want akarni
to wash up felmosni
to wear viselni
to win nyerni
to work dolgozni
to write írni

➡️ More Hungarian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Hungarian verbs
list of useful Hungarian verbs
list of most important Hungarian verbs
common Hungarian verbs
most common verbs in Hungarian
most used verbs in Hungarian
basic verbs in Hungarian
most important verbs in Hungarian
important verbs in Hungarian
Hungarian important verbs
Hungarian most important verbs
100 most common verbs in Hungarian
100 most used Hungarian verbs
Commonly Used Hungarian Verbs
Most Widely Used Hungarian Verbs
Must-Know Hungarian Verbs for Beginners