Categories
Swedish

The Most Common Adjectives in Swedish

100 Most common Swedish adjectives list

– Basic & Useful adjectives list –

_

Want to learn the Swedish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adjectives in Swedish with their translation in English. Ideal to help you boost your Swedish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adjective to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SWEDISH
a lot Mycket
accurate riktig
bad Dålig
beautiful Vacker
big stor
boring tråkig
brave modig
broken bruten
clumsy klumpig
cold kall
colorful färgstark
comfortable bekväm
complicated invecklad
crazy Galen
curious nyfiken
cute Söt
dangerous farlig
dark mörk
dead död
deep djup
delicious läcker
different olik
dirty smutsig
disgusting äcklig
dry torr
easy lätt
edible ätbar
effective effektiv
elegant elegant
empty tom
excellent utmärkt
excited upphetsad
exciting spännande
famous berömd
far fjärran
fast snabb
first första
forbidden förbjuden
friendly vänlig
full full
fun kul
funny Rolig
good Bra
great Stor
heavy tung
high hög
honest ärlig
huge jättelik
immediate omedelbar
important viktig
impossible omöjlig
incredible otrolig
innocent oskyldig
intelligent intelligent
interesting intressant
international internationell
jealous avundsjuk
lazy lat
legal laglig
long lång
many många
mysterious mystisk
narrow trång
necessary nödvändig
new ny
nice Trevligt
noisy högljudd
official tjänsteman
old gammal
open öppna
ordinary vanlig
passionate passionerad
patient tålmodig
perfect perfekt
polluted Förorenat
poor fattig
popular populär
possible möjlig
powerful kraftfull
precious dyrbar
quiet stilla
rare sällsynt
rich rik
romantic romantisk
rotten rutten
sad Ledsen
scary läskig
set ställa
short kort
shy blyg
sick sjuk
silent tyst
similar liknande
simple enkel
slow långsam
small liten
solid solid
special speciell
strange konstig
strong stark
stubborn envis
sympathetic sympatisk
tedious tjatig
thick tjock
thin tunn
tiny pytteliten
tired trött
traditional traditionell
unique unik
warm varm
weak svag
weird konstig
wet våt
worst värst
young ung

➡️ More Swedish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Swedish adjectives
list of useful Swedish adjectives
list of most important Swedish adjectives
common Swedish adjectives
most common adjectives in Swedish
most used adjectives in Swedish
basic adjectives in Swedish
most important adjectives in Swedish
important adjectives in Swedish
Swedish important adjectives
Swedish most important adjectives
100 most common adjectives in Swedish
100 most used Swedish adjectives
Commonly Used Swedish adjectives
Most Widely Used Swedish adjectives
Must-Know Swedish adjectives for Beginners

Categories
Swedish

Basic Swedish Vocabulary: Family and friends

Swedish Vocabulary: Family and friends

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Swedish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Swedish with their translation in English, on the topic of family and friends. Ideal to help you boost your Swedish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SWEDISH
the great-grandfather farfarsfar
the great grandmother mormor
the grandfather morfadern
the grandmother mormor
the grandson barnbarnet
the granddaughter barnbarnet
the grandchildren barnbarnen
the father fadern
the mother mamman
the parents föräldrarna
the child barnet
the children barnen
the son sonen
the daughter dottern
a baby en bebis
a teenager en tonåring
the adults de vuxna
the brother brorsan
the sister systern
half-brother halvbror
half-sister halvsyster
a twin en tvilling
the uncle farbrodern
the aunt tanten
the cousin kusinen
the nephew brorsonen
the niece systerdottern
a friend en vän
the boyfriend pojkvännen
the girlfriend flickvännen
the fiancé fästmannen
the groom brudgummen
the husband mannen
the wife hustrun
the parents-in-law svärföräldrarna
father-in-law svärfar
the mother-in-law svärmor
the brother-in-law svågern
the sister-in-law svägerskan
the son-in-law svärsonen
the daughter-in-law svärdottern
a family member en familjemedlem
adopted antog
only son enda sonen

➡️ More Swedish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Swedish

Swedish Vocabulary for Beginners: The city and public places

Swedish Vocabulary: The city and public places

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Swedish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Swedish with their translation in English, on the topic of the city and public places. Ideal to help you boost your Swedish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SWEDISH
a city en stad
the suburbs förorterna
the capital huvudstaden
the crowd publiken
the police polisen
the pollution föroreningen
the firemen brandmännen
the toilets toaletterna
clean ren
dirty smutsig
safe säker
quiet stilla
an apartment en lägenhet
a bus stop en busshållplats
a bar en stapel
a post office ett postkontor
a shopping center ett köpcentrum
a city center en stadskärna
a castle ett slott
a cemetery en kyrkogård
a cinema en biograf
a police station en polisstation
a dentist en tandläkare
an atm en bankomat
a traffic jam en trafikstockning
a garage ett garage
a skyscraper en skyskrapa
a hospital ett sjukhus
a hotel ett hotell
a building en byggnad
an apartment en lägenhet
a store en butik
a market en marknad
a doctor en läkare
a subway en tunnelbana
a monument ett monument
a museum ett museum
a park en park
a parking lot en parkeringsplats
a bridge en bro
a neighborhood en stadsdel
a restaurant en restaurang
a stadium en stadion
a supermarket en stormarknad
a theater en teater
a sidewalk en trottoar
a village en by
a neighbor en granne
a zoo en djurpark
a bank en bank
a library ett bibliotek
a cathedral en katedral
a school en skola
a church en kyrka
a queue en kö
a fountain en fontän
a train station en tågstation
a bus station en busstation
a bookstore en bokhandel
a mosque en moské
a pharmacy ett apotek
a swimming pool en pool
a bicycle path en cykelväg
a pedestrian street en gågata
a street en gata
a main street en huvudgata
an alley en gränd
an avenue en aveny
a highway en motorväg
a gas station en bensinstation
a statue en staty
a synagogue en synagoga
a university ett universitet
a factory en fabrik
a garbage can en soptunna
a prison ett fängelse

➡️ More Swedish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Swedish

Swedish Vocabulary (PDF): The human body, head and face

Swedish Vocabulary: The human body, head and face

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Swedish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Swedish with their translation in English, on the topic of the human body, head and face. Ideal to help you boost your Swedish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SWEDISH
the head huvudet
the face ansiktet
the mouth munnen
the throat halsen
the cheek kinden
the tongue tungan
the lips läpparna
the jaw käken
the neck nacken
the forehead pannan
the chin hakan
the nose näsan
the hair håret
the eyes ögonen
a tooth en tand
the hair håret
an ear ett öra
a mustache en mustasch
a beard ett skägg
the skin huden
the shoulder axeln
the forearm underarmen
the wrist handleden
an arm en arm
the arms armarna
the elbow armbågen
a hand en hand
a thumb en tumme
the fingers fingrarna
the belly magen
the chest bröstet
the back baksidan
the breasts brösten
the buttocks skinkorna
the foot foten
the heel hälen
the knee knäet
the leg benet
the thigh låret
a toe en tå
the stomach magen
the brain hjärnan
the lungs lungorna
the skeleton skelettet
a bone ett ben
the skull skallen
a muscle en muskel

➡️ More Swedish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Swedish

Useful Swedish Words – Contrary Words

Learn Swedish Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Swedish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Swedish with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Swedish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SWEDISH
young ung
old gammal
empty tömma
full full
vertical vertikal
horizontal horisontell
useful användbar
useless onyttig
a city en stad
a village en by
a question en fråga
an answer ett svar
sad ledsen
happy lycklig
all allt
nothing ingenting
a teacher en lärare
a student en student
early tidigt
late sent
open öppna
closed stängd
first först
last sista
secure säkra
dangerous farlig
near nära
far långt
sugar socker
salt salt-
dry torr
wet våt
often ofta
rarely sällan
always alltid
never aldrig
same samma
different annorlunda
dirty smutsig
clean rena
the evening kvällen
the morning morgonen
small små
large stor
rich rik
poor fattig
the ceiling taket
the floor golvet
animal djur-
human mänsklig
guilty skyldig
innocent oskyldig
here här
there där
hunger hunger
the thirst törsten
the sun solen
the moon månen
the sister systern
the brother brodern
slow långsam
fast snabb
before innan
after efter
heavy tung
light ljus
old gammal
new ny
easy lätt
difficult svår
start start
finish avsluta
friend vän
enemy fiende
yesterday i går
tomorrow i morgon
cold kall
hot varm
right höger
left vänster
a woman en kvinna
a man en man
inside inuti
outside utanför
strong stark
weak svag
soft mjuk
hard hård
a lot mycket
a little lite
up upp
down ner
exactly exakt
probably förmodligen
married gift
single enda
noisy högljudd
quiet tyst
complicated komplicerad
simple enkel
now nu
later senare
long lång
short kort
interesting intressant
boring tråkig
normal vanligt
strange konstig
outside utanför
inside inuti
the entrance ingången
the exit utgången
white vit
black svart
expensive dyr
cheap billig
USEFUL VERBS
to walk att gå
to run att springa
to attach att sätta fast
to detach att lossa
to go up att gå upp
to go down att gå ner
to increase att öka
to decrease att minska
to stop att stanna
to continue att fortsätta
to take off att ta av
to land att landa
to put on att sätta på
to remove att ta bort
to move forward att gå vidare
to move back att flytta tillbaka
to forget att glömma
to remember att komma ihåg
to show att visa
to hide att gömma
to save att spara
to spend att spendera
to build att bygga
to destroy att förstöra
to arrive att anlända
to leave att lämna
to enter att gå in
to go out att gå ut
to laugh att skratta
to cry att gråta
to sell att sälja
to buy att köpa
to break att bryta
to repair reparera
to lend att låna
to borrow att låna
to earn att tjäna
to lose att förlora
to slow down att sakta ner
to speed up att snabba på
to search att söka
to find att hitta
to pull att dra
to push att trycka
to take att ta
to give att ge
to wake up att vakna upp
to fall asleep att somna
to hold att hålla
to let go att släppa taget
to turn on att slå på
to turn off att stänga av
to sell att sälja
to buy att köpa
to send att skicka
to receive att motta

➡️ More Swedish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Swedish

Learn Swedish Vocabulary • Travel and tourism

Swedish Vocabulary: Travel and tourism

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Swedish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Swedish with their translation in English, on the topic of travel and tourism. Ideal to help you boost your Swedish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SWEDISH
travel resa
tourism turism
a hotel ett hotell
on time i tid
late sen
the airport flygplatsen
landing landning
take-off avstamp
the air conditioning luftkonditioneringen
the distance avståndet
the customs tullen
the border gränsen
the train station tågstationen
the bus station busstationen
a ticket en biljett
the reception receptionen
the reservation bokningen
the road vägen
a highway en motorväg
the plane planet
by plane med flyg
the bus bussen
the taxi taxin
the train tåget
the car bilen
a helicopter en helikopter
the sign skylten
the parking lot parkeringen
the passport passet
the seat sätet
the toilet toaletten
the sunglasses solglasögonen
a key en nyckel
a camera en kamera
one way ticket enkelbiljett
a return ticket en returbiljett
a ticket office ett biljettkontor
an accommodation ett boende
a pillow en kudde
a blanket en filt
a sleeping bag en sovsäck
a luggage ett bagage
a bag en väska
a backpack en ryggsäck
an information en information
a tourist en turist
a vaccine ett vaccin
an insurance en försäkring
a postcard ett vykort
an itinerary en resväg
a destination en destination
a flashlight en ficklampa
an electrical outlet ett eluttag
a tent ett tält
a suitcase en resväska
to visit att besöka
to travel att resa
to rent att hyra
to leave att lämna
to cancel att avbryta
to cancel a reservation så här avbokar du en bokning
to photograph att fotografera
the wind vinden
the snow snön
the rain regnet
the storm stormen
the sun solen
the sea havet
a mountain ett berg
a lake en sjö
a national park en nationalpark
a country ett land
a forest en skog
a cave en grotta
an island en ö
a beach en strand
the nature naturen
the landscape landskapet
sun cream solkräm
a towel en handduk

➡️ More Swedish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Swedish

Essential Swedish Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Swedish Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Swedish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Swedish with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Swedish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SWEDISH
DAYS OF THE WEEK VECKODAGAR
Monday Måndag
Tuesday Tisdag
Wednesday Onsdag
Thursday Torsdag
Friday Fredag
Saturday Lördag
Sunday Söndag
THE MONTHS MÅNADERNA
January Januari
February Februari
March Mars
April April
May Maj
June Juni
July Juli
August Augusti
September September
October Oktober
November November
December December
THE SEASONS ÅRSTIDERNA
Spring Vår
Summer Sommar
Autumn Höst
Winter Vinter
WHEN ? NÄR?
before före
after efter
soon snart
this month den här månaden
this year i år
this week den här veckan
from time to time då och då
already redan
today i dag
tomorrow imorgon
yesterday igår
last night i går kväll
the day before yesterday i förrgår
a long time ago för länge sedan
a week ago för en vecka sedan
never aldrig
next year nästa år
next time nästa gång
next week nästa vecka
next month nästa månad
last year fjor
last month förra månaden
last week förra veckan
in the morning på morgonen
in the afternoon på eftermiddagen
in the evening på kvällen
the day dagen
now nu
later senare
immediately genast
sometimes ibland
rarely sällan
recently nyligen
frequently ofta
often ofta
very often mycket ofta
slowly långsamt
quickly snabbt
late sen
early tidig
always alltid
every day varje dag
right away på en gång
all the time hela tiden
all day long hela dagen
a holiday en semester
a month en månad
a year per år
an hour en timme
a minute en minut
a week i veckan

➡️ More Swedish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Swedish

Swedish Vocabulary List • Colors and shapes

Swedish Vocabulary: Colors and shapes

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Swedish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Swedish with their translation in English, on the topic of colors and shapes. Ideal to help you boost your Swedish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SWEDISH
THE COLORS FÄRGERNA
a color en färg
white vit
black svart
gray grå
yellow gul
orange apelsin
green grön
blue blå
red röd
brown brun
beige beige
purple lila
mauve lila
pink rosa
dark mörk
golden gyllene
silver silver
THE SHAPES FORMERNA
a pyramid en pyramid
a square en fyrkant
a circle en cirkel
a triangle en triangel
a rectangle en rektangel
a star en stjärna
a line en linje
an arrow en pil
a heart ett hjärta
a crescent en halvmåne

➡️ More Swedish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Swedish

The Most Common and Useful Swedish Adverbs

100 Most common Swedish adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Swedish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Swedish with their translation in English. Ideal to help you boost your Swedish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SWEDISH
about om
absolutely absolut
accidentally oavsiktligt
actively aktivt
after efter
almost nästan
also också
always alltid
anytime när som helst
anywhere någonstans
apparently tydligen
approximately ungefär
around kring
automatically automatiskt
barely knappt
blindness blindhet
briefly kort
calmly lugnt
carefully noggrant
cautiously försiktigt
certainly visst
clearly klart
comfortably bekvämt
commonly vanligen
completely fullständigt
constantly ständigt
correctly korrekt
courageously modigt
curiously nyfiket
currently för närvarande
deliberately medvetet
delicately fint
desperately desperat
easily lätt
elsewhere annorstädes
enormously enormt
enough tillräckligt
everywhere överallt
exactly just
exceptionally exceptionellt
extremely ytterst
finally slutligen
formerly fordom
fortunately lyckligtvis
frankly ärligt talat
freely fritt
hard hård
here här
honestly ärligt
immediately genast
inside innanför
lately nyligen
long lång
loudly högt
more mer
mysteriously mystiskt
naturally naturligtvis
needlessly onödan
never aldrig
normally normalt
now nu
nowhere ingenstans
obviously uppenbarligen
often ofta
only bara
otherwise annars
outside utanför
patiently tålmodigt
perfectly perfekt
perhaps kanske
personally personligen
probably troligtvis
quickly snabbt
quietly tyst
randomly på måfå
rarely sällan
really verkligen
repeatedly upprepade gånger
right away på en gång
separately separat
seriously allvarligt
significantly betydligt
silently tyst
simply helt enkelt
slightly något
slowly långsamt
sometimes ibland
somewhere någonstans
soon snart
standing stående
still ännu
strangely konstigt
strictly strängt
strongly starkt
stupidly dumt
suddenly plötsligt
surprisingly överraskande
then
there där
together tillsammans
unfortunately tyvärr
upside down upp och ned
usually vanligen
very mycket
well brunn
wrongly felaktigt

➡️ More Swedish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Swedish adverbs
list of useful Swedish adverbs
list of most important Swedish adverbs
common Swedish adverbs
most common adverbs in Swedish
most used adverbs in Swedish
basic adverbs in Swedish
most important adverbs in Swedish
important adverbs in Swedish
Swedish important adverbs
Swedish most important adverbs
100 most common adverbs in Swedish
100 most used Swedish adverbs
Commonly Used Swedish adverbs
Most Widely Used Swedish adverbs
Must-Know Swedish adverbs for Beginners

Categories
Swedish

The 100 Most Common Swedish Verbs

100 Most common Swedish verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Swedish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Swedish with their translation in English. Ideal to help you boost your Swedish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SWEDISH
to accept att acceptera
to add att lägga till
to allow för att tillåta
to answer för att svara
to arrive att komma fram
to ask att fråga
to be att vara
to become att bli
to believe att tro
to break att bryta
to bring att ta med
to buy att köpa
to call att ringa
to change att ändra
to choose att välja
to clean att rengöra
to close för att stänga
to come kommande
to come back att komma tillbaka
to continue att fortsätta
to cook att laga mat
to count att räkna
to cry att gråta
to cut att klippa
to decide att bestämma sig
to do att göra
to drive att köra
to eat att äta
to enter för att komma in
to exist att existera
to explain att förklara
to fall att falla
to fall asleep att somna
to find att hitta
to finish för att avsluta
to fly att flyga
to follow att följa
to forget att glömma
to get off att gå av
to get out att komma ut
to give att ge
to go att gå
to have att ha
to hear att höra
to help för att hjälpa
to hold att hålla
to keep att behålla
to know att veta
to laugh att skratta
to learn att lära sig
to leave att lämna
to listen att lyssna
to live att leva
to look like att se ut som
to look att titta
to lose att förlora
to love att älska
to make att göra
to meet att träffas
to need att behöva
to open för att öppna
to pay att betala
to play att spela
to prepare att förbereda
to prevent för att förhindra
to put att sätta
to read att läsa
to recall att återkalla
to receive att ta emot
to recognize att känna igen
to refuse att vägra
to remember att komma ihåg
to repeat att upprepa
to rest att vila
to return att återvända
to run att springa
to say att säga
to search för att söka
to see att se
to sell att sälja
to send att skicka
to shoot att skjuta
to show att visa
to sing att sjunga
to sit down att sitta ner
to sleep att sova
to start för att börja
to stay att stanna
to stop att sluta
to succeed att lyckas
to switch off för att stänga av
to take att ta
to talk att prata
to taste efter smak
to think att tänka
to throw att kasta
to touch att röra vid
to try att försöka
to turn för att vända
to turn on så här aktiverar du
to understand att förstå
to use att använda
to wait att vänta
to wake up att vakna
to walk att gå
to want att vilja
to wash up att diska
to wear ha på sig
to win att vinna
to work att arbeta
to write att skriva

➡️ More Swedish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Swedish verbs
list of useful Swedish verbs
list of most important Swedish verbs
common Swedish verbs
most common verbs in Swedish
most used verbs in Swedish
basic verbs in Swedish
most important verbs in Swedish
important verbs in Swedish
Swedish important verbs
Swedish most important verbs
100 most common verbs in Swedish
100 most used Swedish verbs
Commonly Used Swedish Verbs
Most Widely Used Swedish Verbs
Must-Know Swedish Verbs for Beginners